Skip to main content
Folkehelsen

Hva vet du egentlig om eldre mennesker som lever med hiv?

De fleste som lever med hiv i Norge i dag er over 50 år. Når mennesker som lever med hiv blir eldre, vil de naturlig oppsøke helsepersonell oftere. Da er det viktig at de som jobber i helsetjenestene har god kunnskap om hiv. Og ikke minst, ikke sitter med gamle, utdaterte fordommer som kan være … Continued
Folkehelsen

Vi voksne må tåle at barna har dårlige dager

Andelen barn og unge som blir diagnostisert med psykiske lidelser øker, og engstelse, nedstemthet, stress, press og uro kan gi utslag i ufrivillig skolefravær, selvskading, rus og selvmord. Hvorfor sliter så mange med å håndtere vanskelige følelser og hva kan vi voksne gjøre for å hjelpe? – Det beste du kan gjøre er å sette … Continued
Folkehelsen

Viktig å utrede for søvnforstyrrelse ved ADHD

Mellom 50 og 80 prosent av barn og unge med ADHD har en søvnforstyrrelse av ett eller annet slag. Lite søvn gir mange av de samme symptomene som ADHD, og kan forverre ADHD-symptomene. – Tenk deg hvordan vi blir når vi sover lite. Vi får kort lunte, er uoppmerksomme, får dårlig hukommelse og dårligere humør. … Continued
Folkehelsen

Den ukjente risikofaktoren for hjerte- og karsykdommer

Høye verdier av lipoprotein(a) er sterkt medvirkende til åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. For Rune Øvereng (42) endte det med et infarkt. Lp(a) er en arvelig risikofaktor for hjerte- karsykdom, hvor omtrent 30 prosent av befolkningen har verdier over det «normale», de fleste uten selv å vite om det. I løpet av våren og sommeren … Continued
Folkehelsen

Sjekk nyrene dine årlig hvis du er i risikogruppen

Ny forskning viser at dersom man oppdager begynnende nyresykdom på et tidlig stadium, kan flere tilfeller av nyretransplantasjoner og dialyser unngås. – Både pasient og fastlegen bør være obs på disse nye oppdagelsene, da rutinene ikke ligger inne hos mange fastleger enda, forklarer Kristian Høines, fastlege hos Helsehuset Tananger på Sola. Kronisk nyresykdom øker også … Continued