Skip to main content
Folkehelsen

Den ukjente risikofaktoren for hjerte- og karsykdommer

Høye verdier av lipoprotein(a) er sterkt medvirkende til åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. For Rune Øvereng (42) endte det med et infarkt. Lp(a) er en arvelig risikofaktor for hjerte- karsykdom, hvor omtrent 30 prosent av befolkningen har verdier over det «normale», de fleste uten selv å vite om det. I løpet av våren og sommeren … Continued
Folkehelsen

Sjekk nyrene dine årlig hvis du er i risikogruppen

Ny forskning viser at dersom man oppdager begynnende nyresykdom på et tidlig stadium, kan flere tilfeller av nyretransplantasjoner og dialyser unngås. – Både pasient og fastlegen bør være obs på disse nye oppdagelsene, da rutinene ikke ligger inne hos mange fastleger enda, forklarer Kristian Høines, fastlege hos Helsehuset Tananger på Sola. Kronisk nyresykdom øker også … Continued
Folkehelsen

Hvilke vaksiner bør voksne ta?

Den første vaksinen kom allerede i mai 1796. Denne dagen satte den engelske landsbylegen Edvard Jenner den første vaksinen som skulle beskytte mot kopper. I dag har vi solide vaksinasjonsprogrammer for barn og ungdom, men få kjenner til hvilke vaksiner voksne bør ta. – En undersøkelse viser at 9 av 10 nordmenn mener vaksiner er … Continued
Sponset

Slik kan eldre få flere gode dager hjemme

USN EldreForsk er en tverrfaglig forskergruppe ved Universitetet i Sørøst-Norge. Gjennom å utvikle kunnskap om eldre og deres pårørende er ett sentralt mål å få mer innsikt i hva som kan bidra til at eldre får flere gode dager hjemme. Utfordringene i eldreomsorgen øker fordi vi lever lenger og mange eldre har flere sykdommer samtidig. … Continued