Home » Folkehelsen » En dugnad for folkehelsa – holdningsarbeid!
Folkehelsen

En dugnad for folkehelsa – holdningsarbeid!

Foto: Unsplash

Overvekt og fedme er blant de aller største helseutfordringene våre. Å leve med overvekt og fedme medfører risiko for diskriminering. Det uttrykkes i holdninger som at mennesker med fedme har lav viljestyrke og selvdisiplin, som kan medføre at personer med fedme tar på seg skyld for egen sykdom.

Norsk forening for fedmeforskning og Landsforeningen for overvektige har som mål å bidra til respektfulle samfunnstiltak for å forebygge overvekt og fedme, og gi personer som lever med fedme likeverdige behandlingstilbud. Dette gjelder også holdningsskapende arbeid for å fremme kunnskap om fedme og hvordan vi alle kan bidra.

Mette Svendsen

Leder for NFFF

Mari Mette Graf

Leder for Landsforeningen for overvektige

Fedme er en sykdom – ikke et valg

Verdens helseorganisasjon anerkjenner fedme som en sykdom som er kronisk, tilbakevendende og har ulike årsaksfaktorer; både genetiske disposisjoner og miljøfaktorer. Faktorer i miljøet kan påvirke genene slik at noen lettere går opp i vekt enn andre. Å tenke at dårlige levevaner er årsaken til fedme, underforstått at behandlingen er å spise mindre og trene mer, er derfor ikke i tråd med forskningsbasert kunnskap, men disse holdningene er vanlige. Gode levevaner når det gjelder kosthold, fysisk aktivitet og søvn legger til rette for best mulig folkehelse. Dette gjelder alle, uavhengig av vekt.

Fremmer vi helse ved å kommentere kroppsstørrelse?

Nei, å oppleve vektstigmatisering dobler sjansen for å utvikle fedme, og om man har fedme fra før, tredobles sjansen for å fortsette å ha det. Blant barn og ungdom kan vektstigmatisering bidra til sosial isolering, overspisingslidelser, redusert fysisk aktivitet, vektøkning og redusert livskvalitet. Kommentarer om kroppsstørrelse gir insentiv til slanking, og gir derfor ikke bedre helse.

Kroppen har mekanismer som gir vektøkning etter vektreduksjon

Helsegevinst kan oppnås med gode levevaner. Forventet effekt av endringer i kosthold og fysisk aktivitet er fem-ti prosent vekttap beregnet fra høyeste vekt. Vekttap motvirkes av kroppen med økt appetitt og redusert energiforbruk, som igjen øker risikoen for å gå opp igjen etter vektnedgang. Mange som lever med fedme kan ha gjort gode endringer i levevaner, men lever fortsatt i en stor kropp. Å vise personer som lever med fedme respekt og verdighet, å anerkjenne denne innsatsen er et fint utgangspunkt for arbeide med en av våre største helseutfordringer. Andres kropp angår ikke deg, så ikke kommenter den ubedt. Her kan hver og en av oss kan bidra i en felles dugnad!

Forfatter: Mette Svendsen, leder for NFFF
Medforfatter: Mari Mette Graff, leder for Landsforeningen for overvektige

Neste artikkel