Sponset
Lukket legemiddelsløyfe hindrer unødige skader og dødsfall
I 2019 opphørte helsevesenets meldeordning for pasientskader. Det fins ikke oppdaterte tall, men lite tyder på endringer, for et problem som kan løses med lukkede, digitale legemiddelsløyfer. – Feilmedisinering er et stort problem. Etter at den felles meldeordningen ble avviklet, er det opp til den enkelte instans å føre oppsyn med egne tall, og om … Continued
Fremtidens sykehus
Forebygging fremfor behandling
Det finnes masse helseteknologi innen diagnostikk og behandling som kan utvikles for forebygging. I dag mangler vi et finansieringssystem og intensivsystemer som gjør det lønnsomt å satse på forebygging. Det mener Legemiddelindustrien at det må gjøres noe med. – Vi har en teknologiutvikling som kan dras mer over i forebygging og forutse sykdom før det … Continued
Sponset
Bedre helse med e-helse
Pandemien har synliggjort en rekke bruksområder for teknologi i helsesektoren. Krisen har drevet fram en større aksept for digitale helseløsninger. Sykehusene har stått i frontlinjen av pandemien siden mars 2020, og det å finne teknologiske løsninger som kan gi bedre resultater for pasientene, prioriteres høyt. En undersøkelse fra forskning fra S3 antyder at 71 prosent er villige … Continued
Sponset
60 er de nye 40!
For å reflektere over livet og alderdommen, arrangeres det et møte mellom Helle og journalist, forfatter, redaktør, forlegger, programleder og TV-produsent Arve Juritzen på zoom. Både han og Helle fylte 60 tidligere i år. – Jeg føler meg ikke gammel! Jeg er i en fase hvor jeg må tenke på hva jeg skal bli når … Continued
Fremtidens sykehus
Mot et bærekraftig helsesystem
Helsesektoren må holde oss friske, ikke hjelpe oss når vi er syke. Vi har gått inn i helsedataenes tiår. Omveltningen vi har sett innen bank og finans, og reiseverden, vil i løpet av perioden 2020-2030 medføre en inngripende transformasjon i det som kanskje er vår viktigste verdi – helsen til oss og våre nærmeste. Det … Continued