Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » – Fremtidens sykehus er hjemme
Fremtidens sykehus

– Fremtidens sykehus er hjemme

FOTO: JORFRID ÅSLAND

Det sier Arild Kristensen fra Norwegian Smart Care Cluster. Han mener samarbeid på tvers av sektorer er nøkkelen til suksess. – Hvem betaler, og hvilke løsninger får vi når fremtidens sykehus skal bygges hjemme hos folk flest?

Som leder av Norwegian Smart Care Cluster jobber Arild for at smarte løsninger skal skape gode liv både for pasienter og helsetjenesten.

– For å løse de økende utfordringene i helsevesenet trenger vi alle mann på dekk. Offentlig-privat samarbeid er avgjørende dersom vi skal løse utfordringene. Er vi virkelig smarte bygger vi en norsk helseindustri samtidig som vi løser utfordringene, sier Arild.

Arild Kristense

Leder i Norwegian Smart Care Cluster

Ifølge en rapport fra Helsedirektoratet vil mangelen på helsepersonell fortsette å øke. Det er heller ingen nyhet at bruk av teknologi blir skissert som en del av løsningen på utfordringen.

Hvem skal betale?

– Vi må utnytte potensialet som ligger i forbedrede tjenester ved hjelp av digitalisering. Det er mulig dersom alle samarbeider. Men, vi er også avhengige av at politikerne gir oss rammer som gjør det mulig å bygge fremtidens sykehus hjemme, sier han.

Velferdsteknologi er et hett tema ute i kommunene om dagen. Mange har skaffet seg digitale løsninger for bedre oppfølging i hjemmet.

– Når jeg sier at framtidens sykehus er hjemme ser jeg noen klare utfordringer. Nemlig ansvarsfordeling og god oppfølging på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Teknologien gjør at pasienter kan få stadig mer av behandlingen sin hjemme, i kommunen der de bor. Spørsmålet blir hvordan vil sykehus, fastlege og kommune evne å samarbeide, slik at bruker og pasient får den beste tjenesten.

Arild trekker også fram en annen viktig utfordring: den finansielle strukturen i det norske helsevesenet. Han mener det er avgjørende å finne finansieringsordninger som gjør at kommuner og sykehusene har de samme incentivene for å gi best mulig pasientstøtte, og ikke bruke finansielle argumenter for å la pasienten bli en kasteball mellom systemene. Det er her han mener politikerne bør legge bedre til rette for både utvikling av helsetjenesten og næringslivet.

Vil bygge en norsk helseindustri

Helsenæringen hadde i 2021 en samlet eksport på 27,2 mrd. NOK. Dette er nesten 60 prosent høyere enn verdien av krafteksporten i 2021. Det kommer fram i rapporten «Helsenæringens verdi 2022» fra Menon Economics.

Arild får god støtte i nettverket når han tar til orde for å bygge den norske helseindustrien. Kristin Odfjell er investor og medlem av styringsgruppa til klyngen.

Kristin Odfjell

Investor og medlem av styringsgruppa i Smart Care Cluster

– Jeg mener vi må være modigere, og bestemme oss for at innen helse skal vi lykkes. Da må vi utvide horisonten, sier Odfjell.

Hun vil globalisere norsk helseindustri, og mener kommersialisering av forskning kunne vært en viktigere driver av utvikling. Der akademia fostra gründere som tørr å utvikle produkter med samfunnsgevinst.

– Jeg har tro på et framoverlent i tankesett når vi sammen skal finne ut hvordan vi skaper framtidas helsevesen. Vi trenger kart og kompass. Der jeg tenker vi må styrke oss er: «Hva skjer om ti år?» Det er viktig med et langsiktig tankesett, og ikke minst politikere som legger til rette for de rette valgene tufta på kunnskap, sier hun.

Helseteknologikonferansen, 12 Oktober

Årets mål for konferansen er – innføre, utvikle og utnytte teknologien.
Her har du møteplassen om tjenesteinnovasjon i helse.

Konferansen for alle innen helseteknologi

Hvordan lykkes med å ta teknologien i bruk, til beste for både pasienter og helsepersonell? Det lærer du på årets Helseteknologikonferanse 12. oktober.

Tekna, Norway Health Tech og Norwegian Smart Care Cluster har samarbeidet om en nyskapende og viktig møteplass for alle som er interessert i implementering av ny helse- og velferdsteknologi siden 2015.

Arrangørtrioen mener at innovasjon skjer best når helsevesenet kommer sammen med leverandørene – og når merverdi for bruker, pasient og helsepersonell står i sentrum.

Under årets konferanse kan du igjen treffe hele sektoren for interessante samtaler om nytenkning og problemløsning.

Mål og målgruppe

Årets mål for konferansen er – innføre, utvikle og utnytte teknologien. Her har du møteplassen om tjenesteinnovasjon i helse.

Helseteknologikonferansen er en tverrfaglig møteplass for deg som jobber med helseteknologi, enten det er på sykehus, i kommunene, i forskningsgrupper eller i på leverandørsiden.

Jobber du med forbedring eller nyutvikling av helsetjenester, bør konferansen være særlig interessant. Dessuten vil ansatte i offentlig forvaltning eller organisasjoner absolutt ha glede av arrangementet.

Parallelle spor

Arrangementet deles i to parallelle spor, der primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vektlegges for seg. Nå foregår det imidlertid så mange prosjekter på tvers at begge spor er like interessante uansett hvor du jobber. Du kan veksle fritt mellom sporene.

Gründervirksomhet på Helseteknologikonferansen

Utvikling av nye patenter innen teknologi og tjenester for helse og omsorg er noe av det aller mest spennende som skjer i Norge akkurat nå. Helseteknologikonferansen skal sette dette på dagsorden.

Tradisjon tro skal årets helsegründer kåres under Helseteknologikonferansen 2022. Innovasjonen innen helsefeltet er imponerende, og kandidatene til prisen er mange. Fjorårets vinner, Norse Feedback, kommer for å dele ut prisen. Kommer du?

Skrevet av: Jofrid Åsland, Kommunikasjonsansvarlig i Norwegian Smart Care Cluster

Next article