Tilgjengelighet
Ekspertene uttaler seg om dagens BPA-ordning
Manglende kompetanse og ulik tolkning av hva BPA er i kommunene, bidrar til at funksjonshemmede opplever å motta ulikt krav på støtte, avhengig av hvilken kommune de befinner seg i. Evaluering viser at etter BPA-ordningen gikk fra å være i sosialtjenesteloven og inn i helselovgivningen, opplever noen kommuner at helse- og omsorgstjenesteloven forhindrer dem i å forvalte BPA som praktisk bistand til funksjonshemmede som tar ansvar for eget liv.