Tilgjengelighet
Kan alle? «Alle kan!»
Ålesund kommune satser på velferdsteknologi i prosjektet «Alle kan», som er basert på barn og unges ressurser, behov og muligheter for inkludering og aktiv sosial deltakelse.