Skip to main content
Home » Tilgjengelighet » Bygg for alle
Tilgjengelighet

Bygg for alle

Krav til hvordan bygninger skal utføres i henhold til universell utforming er en del av Plan- og bygningsloven som henviser til Byggteknisk forskrift, TEK10. Foto: Getty Images

Universell utforming i det bygde miljøet handler om å utforme bygninger og uteområder slik at så mange som mulig kan bruke dem. Dette krever at alle involverte parter samarbeider om å sikre gode, trygge og brukervennlige løsninger for en mangfoldig befolkning.

– Universell Utforming AS ble etablerte av Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. Vi jobber med rådgivning innen universell utforming i det bygde miljø og jobber i alle fasene i et byggeprosjekt, sier daglig leder Thor Arne Jørgensen.

– Vi gir råd i arkitektkonkurranser, planstadiet i kommuner, forprosjekter, detaljprosjekter og ellers gjennom hele byggeprosjektet. Vi hjelper arkitekter, kommuner, entreprenører og landskapsarkitekter med å finne de gode universelt utformede løsningene, sier han.

Fokus på brukerne

Krav til hvordan bygninger skal utføres i henhold til universell utforming er en del av Plan- og bygningsloven som henviser til Byggteknisk forskrift, TEK10.

– Ulike utfordringer kan oppstå rundt hvordan man tolker og forstår regelverket. Man kan lage et bygg som tilfredsstiller kravene, uten at det nødvendigvis blir en god løsning av det. Det viktigste er at sluttresultatet blir bra for brukerne, og da er det viktig å tenke overordnet og helhetlig, sier han.

Naturlige løsninger

Rådgiverne er opptatt av å finne naturlige løsninger som er til hjelp for alle som skal bruke bygget.

– Vi får en del forespørsler om kunstige ledelinjer. Men de beste løsningene er naturlige løsninger hvor man bruker arkitekturen eller landskapet slik at kunstige ledesystemer blir overflødige. Dette er mulig om man planlegger dette i en tidlig fase i prosjektet, sier han.

– Universell utforming skal fungere for alle, både med permanent eller midlertidig funksjonsnedsettelse. Det er ingen forskjell på om man har brukket et bein, har med en barnevogn, en tralle med varer eller sitter i rullestol, sier han.

Av: Ole Peter Galaasen, [email protected]

Next article