Skip to main content
Sponset

Bemanningskrisen i Helse-Norge: – Løsningene finnes allerede

Bemanningsbyråer for helsepersonell kan være et godt alternativ for små kommuner som sliter med å fylle vakante stillinger. Offentlig helsesektor og private helseforetak strever med å få tak i nok arbeidskraft. Ifølge NAVs bedriftsundersøkelse for 2023, manglet det rundt 13 000 arbeidstakere innen helse og omsorg ved begynnelsen av året. Kvalifiserte vikarer Dedicare er Nordens … Continued
Sponset

Vil gjøre pasientbehandlingen sikrere og mer effektiv

Mer standardisert og samordnet informasjon om pasienten vil kunne spare helsepersonell for mye ekstraarbeid og øke pasientsikkerheten. – I dag bruker helsepersonell unødvendig tid på å få oversikt over helseopplysningene til en pasient. Dette gjelder for eksempel hvis en pasient overføres fra en behandlingsinstans til en annen og journalsystemene ikke snakker sammen. Kostbar tid går … Continued