Sponset
Samarbeid for økt overlevelse og livskvalitet
AstraZeneca sikter mot mer ambisiøse mål enn noensinne, i håp om å bidra til økt livskvalitet og overlevelse hos norske pasienter med kreft og kroniske sykdommer. – Hvert minutt dør tre personer av lungekreft på verdensbasis, sier Benedikte Akre, Nordisk Medisinsk Direktør i onkologiavdelingen i AstraZeneca. – To millioner diagnostiseres med lungekreft hvert år, og bare én av fem pasienter er fortsatt i live etter … Continued
Helseinnovasjon
Bioteknologi og fremtidens helse
Bioteknologi er blant de viktigste muliggjørende teknologiene for å løse fremtidens samfunnsutfordringer. Ikke bare vil bioteknologi radikalt endre hvordan vi bruker og forvalter naturressursene våre, men også gi oss mulighet til å overstyre vår egen biologi i alle livets faser. Blant annet lar bioteknologien oss ta stadig større kontroll over menneskets reproduksjon: I fremtiden vil … Continued