Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Ser muligheter for å redusere ventetider og løse kapasitetsmangel på øyeleger
Sponset

Se for deg at du går til din lokale optiker for en rutinemessig synsundersøkelse. Optikeren utfører en grundig helsesjekk og oppdager noe uvanlig på bildene av øyet ditt. Istedenfor å sende deg til en lokal øyeklinikk med lang ventetid, kan optikeren din nå raskt og enkelt digitalt henvise deg til en spesialist gjennom Eys plattform. Innen neste dag har både du og optiker fått svar fra øyelegen, uten ukevis med bekymring.

Dette er den nye hverdagen for optikere muliggjort av Eys. Eys er en e-helse-plattform som gjør øyehelse mer effektivt og tilgjengelig.

– Ved å sende digitale henvisninger til våre øyeleger kan optikerene få en rask vurdering av om funnene er alvorlige eller kan følges opp videre hos dem selv, forklarer Caroline Kverne, CEO i Eys.

Caroline Cecilie Skogland Kverne

CEO i Eys

– Våre data viser at i to tredjedeler av tilfellene trenger ikke pasientene å oppsøke en fysisk øyelege. Dette betyr kortere ventelister og en bedre pasientopplevelse.

Telemedisinsk vurdering

Eys’ metode har spesielt stor betydning for sykdommer som kan diagnostiseres ved hjelp av pasientens anamnese, samt bilder og videoer av øyets bakre segment.

– Optikere har ofte tilsvarende utrustning som øyeklinikker, noe som muliggjør telemedisinsk vurdering, sier Jörn Beckröge, grunnlegger og øyelege i Eys.

Jörn Beckröge

Grunnlegger og øyelege i Eys

– Ved mistanke om alvorlige funn kan vi raskt vurdere pasienten og henvise videre til fysisk øyelege ved behov. Vi hadde for eksempel en pasient 11.6 med våt AMD, som per 17.6 allerede har blitt sendt til behandlig på OUS.

FAKTA

• Startet i 2016, lansert i 2018
• Aktive i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Grønland og pilot i Frankrike
• Vår visjon er å bygge en ledende e-helse plattform for integrerte øyehelsetjenester, effektivisere arbeidsprosesser og sikre en raskere og trygg pasientreise.

Les mer på eys.care

Sikker og effektiv deling av data

Eys’ teknologi muliggjør sikker og effektiv deling av data mellom optikere, øyeleger og sykehus. Dette gir en mer koordinert og raskere pasientreise, og frigjør ressurser til pasienter som trenger tett oppfølging.

– Øyeleger og sykehus kan fokusere mer på samhandling og pasientbehov i stedet for rutineoppgaver, legger Beckröge til.

Teknologien muliggjør effektivisering av samhandling, men også måter å arbeide på. Eys har store ambisjoner om å integrere kunstig intelligens (AI) inn i deres systemer.

– Vi samarbeider med ledende AI-leverandører for å effektivisere prosessene og øke pasientsikkerheten, fortsetter Kverne.

– Ved å bruke eksisterende kamerautstyr hos optikere, kan vi koble dem til vårt digitale system integrert med AI. Dette åpner mulighetene for å hjelpe til med screening av blant annet diabetes retinopati.

Eys’ visjon er å skape et mer sammenkoblet helsevesen der kapasiteten utnyttes optimalt. Ved at flere klinikker og sykehus hadde åpnet døren for telemedisinsk arbeid, ville man kunne opplevd kortere ventelister og forbedret pasientplanlegging.

– For at det offentlige skal kunne utnytte seg av plattformen må man se på refusjonsordningen for legene. Vi står klare til å levere systemet når refusjon for telemedisinske vurderinger foreligger, forteller Kverne.

– I tillegg hadde bruken av systemet kunnet bidra til å løse mangelen på øyeleger i enkelte kommuner. Øyelegene kunne arbeidet telemedisinsk, samarbeidet med optiker og reist til kommunen ved behov, sier Beckröge.

Fremtidens øyehelsetjeneste

Gjør det lettere å behandle og få behandling

Next article