Offentlig sektor
Mange eldre rør må skiftes ut
Slitasje på gamle rør gjør at det er mange utfordringer med å holde rent drikkevann unna avløpsvannet - katastrofen i Askøy kommune har vi friskt i minne.