Offentlig sektor
Digital dialog med fastlegen
Digitalisering betyr ofte også forenkling. Nå er det laget en digital løsning som gjør kontakten med fastlegen enklere, raskere og bedre.