Skip to main content
Offentlig sektor

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

Presset på de kommunale helse- og omsorgstjenestene stiger. Mangel på helsepersonell gjør at det haster å ta i bruk nye måter å jobbe på om vi skal sikre innbyggerne nødvendige helsetjenester. Det er bred enighet i helse- og omsorgssektoren om at digitalisering av helse- og omsorgstjenestene er nødvendig for å møte de demografiske utfordringene. Kommunene … Continued
Sponset

BÆREKRAFTIG VERDIKJEDE – FRA FØRSTE TIL SISTE LEDD

Ny mobiltelefon, ny pc og ny sofa. I dag kjøper vi i stor grad nye produkter fremfor å reparere, fornye eller skifte ut deler. Noen ganger kjøper vi for mye, eller vi kjøper feil vare fordi det er billig. Kanskje er varen fraktet fra andre siden av kloden også? Design – for lang levetid Design … Continued
Sponset

Her er fremtidens app for kommunikasjon mellom skole, barnehage og hjem

ISTs praktiske og enkle app gjør at du kan følge opp ditt barn når det ikke er hos deg. Ved enkle tastetrykk vet du at barnet er trygt, at beskjeder til skole, SFO eller barnehage er mottatt og at du har fått den informasjonen du skal ha. Det er mye å sette seg inn i … Continued
Sponset

Talegjenkjenning frigir tid

Teknologi og digitalisering kan løse mange utfordringer både i helsevesenet og offentlig sektor. Når mindre tid går til dokumentasjon, frigis tid som kan brukes på andre oppgaver. Administrative oppgaver og dokumentasjon tar mye tid for mange yrkesgrupper. Løsningen på denne utfordringen er talegjenkjenning, ifølge salgsdirektør Jacques Svarverud i Omilon. – Omilon tilbyr talegjenkjenning og AI-løsninger … Continued
Sponset

Kickstart på IT-karrieren

Computas’ nyetablerte avdeling NXT tilbyr et skreddersydd program med spennende faglig og sosialt innhold for nyutdannede teknologer. Og studenter som fremdeles er under utdanning, får anledning til å prøve seg på Computas-tilværelsen gjennom et eget sommerprogram. Computas er en leverandør av IT-tjenester og rådgivningstjenester innen teknologisk innovasjon. Det norske selskapet som er 100 prosent ansatteid … Continued