Byrådet i Oslo samlet
Offentlig sektor
– Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres
Oslo kommune vil ha sømløs flyt av informasjon for å utvikle nye digitale tjenester. Flere nye tjenester er allerede på plass, og nye skal utvikles.