Kenneth Lyford
Sponsored
«Digital Government» skaper nye muligheter for samfunn og næringsliv
Digitale virkemidler gir myndighetene nye muligheter for å styrke forvaltningen og samtidig være en pådriver for innovasjon i næringslivet.