Skip to main content
Home » Offentlig sektor » VAR Healthcare støtter opp under kompetanseløft i kommunene
Sponset

VAR Healthcare er blitt en nasjonal digital database med over 450 prosedyrer. VAR brukes i både sykepleierutdanning, pleie og omsorgssektoren og i spesialisthelsetjenesten i hele landet. Målet er kompetanseløft for å sikre best mulig pasientbehandling.

– Pasientene får kontinuitet og kvalitet i tjenestene uavhengig av hvor de befinner seg, en kvalitetsstandard som brukes i utdanning av sykepleiere og annet helsepersonell. Helhetlig pasientbehandling og pasientsikkerhet er et stort fokus, og ved tilgang til gode beskrivelser av prosedyrer med pedagogiske illustrasjoner og animasjoner gir det trygghet i utførelsen av sykepleie, sier Ann Kristin når vi spør om hva VAR egentlig er.

VAR gjør ny forskning og kunnskap tilgjengelig på en brukervennlig måte, slik at alle kan følge opp beste mulige pleie og behandling i praksis.

En database som styrker kunnskapsbasert praksis

Helse – og kvalitetsreformen åpnet i år 2000 for digitalisering og kvalitetssikring av helsetjenesten. Med denne reformen kom det krav om effektivisering og økt bruk av IKT i institusjoner og virksomheter. For VAR Healthcare var det startskuddet.

Innovasjon Norge startet et prosjekt sammen med Rikshospitalet HF, Sykehuset i Telemark HF og Høgskolen i Østfold med mål om å utvikle en ny måte å bruke kunnskap på tvers i helsetjenesten. I 2003 ble Praktiske Prosedyrer i sykepleietjenesten (PPS) etablert med Norsk Sykepleierforbund på eiersiden.  

Leder i VAR Healthcare, Ann Kristin Rotegård (sykepleier, PhD), gir innsikt i VARs løsning for sykepleietjenesten:  

– Med dette kunne man bruke de samme prosedyrene overalt, og PPS bidro til en stor avlastning for praksis som ikke behøvde å oppdatere egne prosedyrer i tråd med et stadig økende omfang av forskning og utvikling.

I 2016 skiftet virksomheten navn og design til VAR Healthcare.

VAR Healthcare er lett tilgjengelig på alle digitale enheter og alltid oppdatert. Foto: VAR Healthcare

Norsk sykepleie blir eksportvare

– VAR er et verktøy for sykepleietjenesten fra sykepleietjenesten, kan Ann Kristin Rotegård fortelle oss.

Et team på 50 fageksperter overvåker forskningslitteraturen kontinuerlig. Digitale prosedyrer i VAR kan enkelt innlemmes i alle journalsystemer, slik at man sparer enormt med tid. Da trenger man kun å dokumentere avvik og ikke det man har utført i henhold til prosedyre.

– Ikke bare i Norge forstår helsetjenesten viktigheten av en slik fleksibel løsning. Kommuner og institusjoner i Danmark, Tyskland, Østerrike og Sveits ser til Norge og VAR i sin digitaliseringsprosess, avslutter Ann Kristin Rotegård.

Les mer på varhealthcare.no.

Av Oddvar Meyer

Next article