Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Viktig testing av digital kompetanse
Offentlig sektor

Viktig testing av digital kompetanse

Doctor sitter på iPad
Doctor sitter på iPad
VELFERDSTEKNOLOGI: Kommunestyret har blant annet vedtatt en satsning på velferdsteknologi, som medfører et økt fokus på teknologi og digitalisering av dagens oppgaver innen omsorgstjenestene. Foto: Getty Images

– IKT er et viktig verktøy i alle avdelinger og nivåer i kommunen vår, og kompetansen hos de ansatte er en nøkkelfaktor for å lykkes, sier rådmann i Sør-Varanger kommune, Nina Bordi Øvergaaard.

Dette er bakgrunnen for at kommunen i samarbeid med den lokale bedriften Datakortet satte i gang et digitalkompetanseprosjekt for å kartlegge og heve IKT-kompetansen blant de ansatte.

– Ved å kartlegge kompetansen kan vi bruke resultatet i fremtidig planlegging av kursing, samt synliggjøre hvilke behov vi har. Da kan hver enkelt få akkurat den opplæringen eller oppfriskingen som trengs, for dette vil variere fra person til person, og mellom de ulike avdelingene, sier hun.

Datakortet tilbyr ulike kartleggings- og sertifiseringstester som dokumenterer digitalkompetanse i programmer som brukes i arbeidshverdagen, og ved beståtte tester mottar deltagerne et personlig kompetansebevis.

God deltagelse

Disse digitaltestene er ifølge Øvergaard et konsept som sikrer at alle har et minimum av de ferdighetene som trengs i dagens moderne informasjonssamfunn – både i jobb og privat.

– Derfor er vi glade for at så mange tok testen. Hele 667 av kommunens 1050 ansatte deltok i kartleggingen. Dette gjør oss enda sikrere på hvor vi bør sette inn opplæringen, sier hun.

Også administrerende direktør i datakortet, Bernt Nilsen, er svært fornøyd med deltagelsen. Han forteller at det som regel er vanskelig å få 50 prosent deltagelse i slike undersøkelser, og det at to tredjedeler deltok dermed legger et meget godt grunnlag for målrettet og god opplæring i neste fase.

Undersøkelsen var anonym, noe som kan ha bidratt til den gode deltagelsen.

Ikke et eldreproblem

– Kommunen vår er under omstilling og skal ta ned omtrent 50 millioner kroner i driftsbudsjett innen 2020 hvis kommunen skal unngå økonomisk uføre. En fortsatt satsing på kompetanse og kompetanseheving er sentralt om vi skal lykkes i denne omstillingen, sier Øvergaard.

At digital kompetanse er et av satsingsområdene i kommunens kompetanseheving er ifølge rådmannen ikke tilfeldig.

– Digital kompetanse er nødvendig i alle deler av kommunens virksomheter i dag. Kommunestyret har blant annet vedtatt en satsning på velferdsteknologi, som medfører et økt fokus på teknologi og digitalisering av dagens oppgaver innen omsorgstjenestene. Kommunens ansatte har høy fagkompetanse, men testen viser at vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder å øke den digitale kompetansen til våre ansatte, sier hun.

Nilsen legger til at det er verd å merke seg at dette også gjelder yngre ansatte.

– For mange er det nok overraskende at det ikke kun er et eldreproblem, men disse tallene samsvarer med det vi har funnet andre steder, sier han.

God kompetanse

Etter gjennomførte tester vil de ansatte bli gitt et tilbud om en kombinasjon av e-læring og tradisjonell klasseromsundervisning for at alle i Sør-Varanger kommune skal komme opp på samme minimumsnivå.

– De ansatte er kommunens viktigste ressurs så det er viktig at alle innehar tilstrekkelig og god nok kompetanse på dette området. Jeg vil derfor si at økt digital kompetanse for våre ansatte kommer hele samfunnet til gode. Å vise at man har den nødvendige kompetansen gjennom en sertifisering er, etter vår vurdering, utelukkende positivt både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Øvergaard, som er meget fornøyd med valget av den lokale leverandøren.

– Vi valgte Datakortet fordi de er gode på dette med digital testing og å utvikle tester i samarbeid med kunder. Dette er en vinn-vinn-situasjon for oss der vi kan være med å utvikle og bidra til tett samarbeid med en lokal bedrift, samtidig som vi får testet våre ansatte. At Datakortet har gjennomført en test for en stor organisasjon som kommune viser at de har høy kompetanse innenfor sitt fagområde, sier hun.

Av 

Next article