Folkehelsen
Den ukjente risikofaktoren for hjerte- og karsykdommer
Høye verdier av lipoprotein(a) er sterkt medvirkende til åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. For Rune Øvereng (42) endte det med et infarkt. Lp(a) er en arvelig risikofaktor for hjerte- karsykdom, hvor omtrent 30 prosent av befolkningen har verdier over det «normale», de fleste uten selv å vite om det. I løpet av våren og sommeren … Continued