Sponset
Tilbake til det gamle …
… eller har vi lært noe vesentlig? Digitalisering av helse- og omsorgssektoren fikk et kraftig løft under pandemien. Klare mål og prioriteringer, tett samarbeid på tvers, villighet til å tilpasse lover og forskrifter og god tilgang til ressurser og finansiering, gjorde underverker Hvordan kan vi utnytte erfaringene fra pandemien til å øke digitaliseringstakten i helse- … Continued