forskning
Forskning for grønn omstilling
Nå gjelder det. Verden står overfor massive utfordringer med klimaendringer, plastforurensing og tap av natur. Vi vet at vi må snu utviklingen raskt. Det kreves politisk handlekraft, og mer kunnskap og samspill mellom mange aktører for å få det til. Koronakrisen har vist at det er forskningen som gir oss grunnlaget vi trenger når politikk … Continued