Sponset
Mer pasienttid og mindre venting
I dag går mye av helsepersonellets tid med til administrasjon og å søke etter informasjon i forskjellige systemer. Nå rulles prosjektet helselogistikk ut i sykehusene i Helse Sør-Øst. Systemet skal forbedre logistikken og effektivisere arbeidsflyten i sykehusene. – Personellet bruker mye tid på annet enn omsorg for pasientene. De må søke informasjon, registrere informasjon, gjerne … Continued