Fremtidens helseteknologi
Kan bo hjemme med velferdsteknologi
KOLS- pasienter kan slite med mye angst når de bor hjemme, uten tilgang til helsepersonell. Med selvrapportering og enkel tilgang på sykepleier via ny velferdsteknologi opplever de en mye større trygghet.