Home » Offentlig sektor » Hvordan styre en digital omstilling?
Sponset

En digital omstilling, eller digital transformasjon, er en kontinuerlig prosess som ikke har noen ende. Det vil stadig komme ny teknologi og åpne seg nye muligheter.

Den digitale omstillingen bør likevel deles opp i noen etapper med klare resultatmål slik at det er mulig å planlegge gjennomføringen og følge opp på resultatoppnåelsen.

En digital omstilling innebærer som regel en betydelig investering for virksomheten og bør behandles som alle andre investeringer. Det betyr at det må være mulig å beregne, eller i hvert fall sannsynliggjøre, at man kan få tilbake mer enn hva det hele koster. Det kan være vanskelig eller umulig å beregne alle effektene av en digital omstilling, men det må i hvert fall klargjøres hvilke effekter man vil oppnå på de forskjellige områdene og sannsynliggjøre at verdien av disse er større enn de nødvendige investeringene. Små investeringer med lav risiko krever selvsagt ikke samme grad av begrunnelse som store investeringer med høy risiko. 

Prøve og feile

Hvis det er sannsynliggjort at de aktuelle etappene vil være lønnsomme, bør de gjennomføres med lavest mulig kostnad og risiko. For å redusere gjennomføringsrisikoen vil det ofte være fornuftig å prøve ut en del kritiske forhold først og legge til rette for nødvendig læring underveis. Dette vil også kunne fremme innovasjon som vil sikre de positive effektene av digitaliseringen. Det må derfor være aksept for å prøve og feile noe, spesielt på nye og kritiske områder.

Det er unødvendig å bruke mye ressurser på å prøve ut noe andre har gjort tidligere, og det er lurt å lære av andres erfaringer, samt å tenke seg litt om på forhånd, slik at man unngår de mest åpenbare feilene. Samtidig må man erkjenne at en organisasjon ofte også må lære av egne erfaringer og gå gjennom noen stadier i en modningsprosess.

Litt som å kjøre bil

Styring er en evig balansegang mellom for mye og for lite. Det blir litt som å kjøre bil. Det gjelder å holde seg innenfor både venstre og høyre del av kjørebanen, og farten må være tilpasset vær, føre, trafikk samt veiens utforming og tilstand. Det finnes derfor ikke noen helt enkle og entydige kjøreregler, bortsett fra å tilpasse farten og kjøringen etter forholdene. Styring av investeringer i en digital omstilling må også tilpasses forholdene. Dette virker som en selvfølgelighet, men forsvinner ofte i iveren etter å oppnå hurtige resultater og følge med i tiden.

Les også: Hvordan lykkes med digital transformasjon?

Tekst: A-2

Neste artikkel