Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Enklere kommunehverdag med skybasert styring
Sponset

Nå kan kommuner og fylkeskommuner arbeide med analyse, planer, utredning, økonomi, budsjett, virksomhetsplan og rapportering i én skybasert løsning – med egen politiker-modul. Det har gjort underverker for Bærum kommune.

– Vårt mål med å bruke Framsikt er økt fokus på helhetlig virksomhetsstyring, med en tydelig rød tråd, fra målene i kommuneplanens samfunnsdel, til budsjett- og økonomiplan, med årlige virksomhetsplaner og rapportering, sier Atle Thorud, tjenesteleder for statistikk og analyse i Bærum kommune.

Atle Thorud

Tjenesteleder for statistikk og analyse i Bærum kommune

Kommunen er en stor organisasjon, med mange oppgaver, ansatte, brukere, og ledernivåer, så det å få en mer enhetlig og strukturert styringsdialog, har vært viktig for dem.

– Det fine med Framsikt er jo at det er en så bred og altomfattende pakke, som favner alt innen kommunal styring, der tekst og tall kan gjenbrukes, i stedet for løsrevne data i Excel og Word. Her finner du alt ett sted.

Struktur endrer kultur

– En annen fordel er at arbeidet struktureres likt i hele kommunen, slik blir det lettere å følge med på helheten. Da blir det mer oversiktlig, både for publikum, politikere, kommunens ledere og øvrige medarbeidere, fortsetter han.

– Denne strukturen bidrar også til bedre disiplin, strategi og mer effektivitet i planleggingen. Framsikt skaper struktur, og struktur endrer kultur, slik at strategiene både overlever og virkeliggjøres, forteller Framsikts daglige leder og produkteier Halvor Walla.

Halvor Walla

Daglig leder og produkteier i Framsikt

Thorud mener også det blir enklere for ledere å tre inn i samme rolle ellers i kommunen, enten de er rektorer eller barnehagestyrere.

– Og så er det jo blitt mye enklere for ledere å få oversikt over egen virksomhet når økonomi, sykefravær, status for oppdrag og nøkkeltall kan sees i sammenheng. Det er kanskje den tydeligste effekten vi ser av implementeringen, forteller han.

– En av fordelene er jo at Framsikt leverer en hel pakke for virksomhetsstyring, der modulene snakker med hverandre. Data fra kommunens økonomisystem mottas løpende, og i disse dager integreres stillings- og fraværsdata fra personalsystemet, samtidig som vi ser på innlemmelse av andre nøkkeldata. De kan «fangstes» fra etatenes fagsystemer. Samtidig skal Framsikt levere data tilbake til økonomisystemet, slik at et sammensatt styringsbilde også blir tilgjengelig der, og her er Bærum en foregangskommune, sier Walla.

Bedre flyt

– Vi merker jo at flyten i styringsdialogen og rapporteringsarbeidet glir mer smertefritt. Nå er det færre rapporteringer, som til gjengjeld favner bredere og dypere, pluss at vi lager webbaserte styringsdokumenter, som fremstår mer moderne og i pakt med tidens krav, forklarer Thorud.

Siden Framsikt består av modulene AnalyseKommunale planerUtredningØkonomiplanÅrsbudsjettVirksomhetsplanRapportering og Politiker, er det fullt mulig å begynne med dem som passer virksomheten best, men her har Bærum gått all in:

– For oss var det viktig å få på plass en helhetlig løsning, og vi ser nytteverdien i alle modulene, men det tar noen år å få alt på stell overalt, så etter to år har vi nok enda ett år før vi er i mål. Samtidig er Framsikt i løpende utvikling, med nye funksjoner, som vi selv er med på å påvirke. Brukervennligheten er også upåklagelig fortsetter han.

– Ettersom Framsikt er utviklet i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, er prosessene i systemet maksimalt tilpasset formålet, og de store gevinstene ligger nok i tidsbesparelsen, med gjenbruk av eksisterende data. I tillegg tror vi det forbedrede samarbeidet bruk av verktøyet gir, fører til bedre kommunale tjenester, ikke minst i kommuner som ikke sitter med Bærums ressurser, sier Walla, før han understreker viktigheten av transparensens demokratiske betydning.

Framsikt tilbyr kommuner og fylkeskommuner en skybasert løsning for helhetlig virksomhetsstyring. Analyse, planlegging, mål- og resultatstyring, budsjettering, rapportering og politikermedvirkning – alt i ett og samme verktøy.

Les mer på framsikt.no.

Av Jarle Petterson

Next article