Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Teknologisamarbeid gir stor gevinst for kommunene
Sponset

Kommunesektoren er hardt presset, og det kan være tøft å finne ressurser til digitaliseringsarbeidet med stadige kutt i budsjettene. Suksessfaktoren på Øvre Romerike, er samarbeid. 

DGI (Digitale Gardermoen) er kommunenes egen IT-avdeling. Det er et interkommunalt samarbeid, der vi utvikler og standardiserer nye digitale løsninger, sier Heidi Høiskar, leder digitalisering, utvikling og applikasjonsforvaltning i DGI.

DGIs kommuner har felles applikasjonsportefølje. Forvaltning og utvikling skjer gjennom en godt etablert styringsmodell der både kommuner og DGI deltar aktivt med ideer, innsiktsarbeid og prioriteringer.

– Selv om kommunene er ulike på mange områder, er ikke behovene deres så ulike. Da er det smart å jobbe sammen, sier Høiskar, og legger til at det er få selskaper som har så mange tjenesteområder som en kommune.

– Gjennom samarbeidet, deler vi erfaringer og beste praksis med hverandre. Det gjør det lettere å ta riktige beslutninger og hente ut gevinster, også på tvers av tjenesteområdene. Det er så gøy å se effekten av samarbeid. Jeg brenner for å få frem samspillet mellom IT og fag, sier hun.

Heidi Høisaker

Leder digitalisering, utvikling og applikasjonsforvaltning i DGI

Skal dekke kommunenes behov

I DGI, har de ansatte god oversikt over teknologi og trender. Men for å forstå kommunenes behov er det like viktig med innsikt i hvordan kommunene jobber.

– Vi må forstå både teknologi og fag for å kunne identifisere muligheter og forbedringsområder. Vi skal tenke helhet og se sammenhenger. Gjennom samarbeidet, involverer vi hverandre tidlig så snart ideer og behov dukker opp, og sammen finner vi gode løsninger, sier Høiskar.

De digitaliseringsansvarlige i de fem kommunene, stiller seg bak Høiskars uttalelse, og understreker at et slikt samarbeid er helt nødvendig.

Smarte systemer for effektivisering av tjenester

SmartVakt er et eksempel på en løsning kommunene har tatt i bruk. Når Magda trykker på sin trygghetsalarm, går alarmsignalet direkte til nærmeste ledige pleier sin mobiltelefon.

Et annet eksempel på effektivisering, er IT-løsningen Everyone Digital personalforvaltning.

–  Tverrfaglig samarbeid er vinn-vinn for alle parter. Vi har plass til flere, og deler gjerne mer om våre løsninger og hvordan vi samarbeider med våre kommuner, sier Høiskar.

DGI

DGI er IT-avdelingen til de fem kommunene Hurdal, Eidsvoll, Nes, Nannestad og Gjerdrum

Totalt har kommunene 73 971 innbyggere

Av Marte Frimand

Next article