Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Offentlig-privat samarbeid i praksis
Offentlig sektor

Offentlig-privat samarbeid i praksis

Christian Skattum (innovasjonssjef TIK – OUS) og Lena Nymo Helli (CEO Norway Health Tech) presenterer samarbeidsarenaen Health2B under Helseteknologifestivalen i Forskningsparken i juni 2022. Foto: Son Lam, Norway Health Tech

Vi er enige i at man må jobbe sammen for å nå de store målene. Og vi er enige i at vi må jobbe på tvers av sektorer og fagfelt. Men vi er ikke alltid enige i hvordan vi skal gjøre det.

Det er skrevet mangt og meget om samarbeid mellom offentlig og privat sektor innen helse. Vi har verdens beste helsesystem, men vi står overfor store utfordringer. Endringer i demografien; vi blir flere eldre. Vi får flere med mange og kompliserte diagnoser. Pasienter og pårørende er kunnskapsrike og krevende, og har tilgang til mye informasjon. Som vil utfordre helsepersonell. Vi har flere unge med mentale lidelser og vi har økning innen kroniske sykdommer. Og – det blir ikke like stor økning i antall ansatte innen helsetjenesten som det blir brukere. Så hvordan skal vi møte utfordringene?

En døråpner

Oslo Universitetssykehus (OUS) er en av de som så at det er utfordringer både nå og i kikkerten, og vet de må jobbe annerledes. De så også at det er et behov for informasjonsutveksling, ja – til og med opplæring, med og av den private sektor for at samarbeidet skal bli best mulig. For det er ingen tvil om at samarbeid må til, vi klarer ikke håndtere utfordringene hver for oss. OUS var ikke helt sikker på hvordan dette best kunne oppnås, så de strakte ut en hånd til klyngen Norway Health Tech, hvor de er medlemmer. Norway Health Tech er en nøytral part med medlemmer fra begge sektorer, og sammen begynte man å diskutere hvordan en slik plattform for deling av informasjon, kunnskap, forventninger og innhold kunne skapes.

Det ble tidlig klart at Forskningsparken i Gaustadblikkdalen er et ideelt sted å møtes. Den ligger godt plassert mellom Rikshospitalet, UiO og Ullevål sykehus. Den huser oppstart og skaleringsbedrifter, er et nav innen innovasjon og nyskaping. Så de tre partene gikk sammen og etablerte det som er blitt Health2B – en døråpner mellom offentlig og privat sektor.

En samhandlingsarena

Health2B er åpen for alle, men muliggjøres av partnere fra begge sektorer. Det er en åpen samhandlingsarena hvor industri og sykehus møtes. Snart er også kommunen og flere andre sykehus på plass. Like viktig som privat/offentlig samarbeid, er offentlig/offentlig, og dette legges det til rette for. Her har vi en nøytral plattform for å diskutere og dele informasjon. Og ikke minst hjelpe og lære av hverandre slik at teknologi som skal brukes på sykehus og i kommunehelsetjenesten faktisk fungerer innenfor rammene. Gjennom åpne møter, faglige samlinger og dialogmøter skal vi sikre at vi tar ned barrierer, øker kunnskap og tillit på alle sider. Og kanskje har vi da verdens beste helsetjeneste også i fremtiden.

Anita Moe Larsen

Kommunikasjonssjef Norway Health Tech

Tekst: Norway Health Tech

Next article