Home » Offentlig sektor » – Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres
Offentlig sektor

– Alt som kan digitaliseres, skal digitaliseres

Byrådet i Oslo samlet
Byrådet i Oslo samlet
– I Oslo kommune skal vi utvikle teknologi, og ikke bare konsumere. Vi ser på den digitale modenheten vi står i, og vurderer de konkrete løsningene for alle sektorer, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune. Foto: Sturlason

Oslo kommune vil ha sømløs flyt av informasjon for å utvikle nye digitale tjenester. Flere nye tjenester er allerede på plass, og nye skal utvikles.

Den helhetlige digitale satsningen i Oslo er samlet under prosjektet OSLO:ORIGO. Målet er å realisere bedre tjenester gjennom ulike tiltak på tvers i kommunen. Blant annet er det etablert et nettverk av representanter fra virksomhetene, som skal sørge for treffpunkter mellom lederne i egen virksomhet og innbyggerne. Målet er å komme frem til konkrete løsninger underveis. Kommunen har også program for elektroniske tjenester som bidrar til at virksomhetene får digitalisert tjenestene til innbyggere og næringslivet.

– I Oslo kommune skal vi utvikle teknologi, og ikke bare konsumere. Vi ser på den digitale modenheten vi står i, og vurderer de konkrete løsningene for alle sektorer. Mye av dette handler nok om ledelsesutvikling. Nye muligheter kan være at innbyggerne tar i bruk flere digitale tjenester innen hjemmebaserte tjenester, eller egen teknologi for læring i skolen eller aktivitetsskolen, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune.

Et eksempel på en ny løsning som allerede er lansert er Bymeldings-appen der innbyggerne enkelt kan melde fra om feil og mangler på fellesarealer som gater, torg, friområder, idrettsanlegg, marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten vurderer informasjonen som kommer inn og hva som skal gjøres. Et annet eksempel er den digitale Oslonøkkelen, som kommunen ønsker å utvikle. Med din mobil skal du kunne bruke nøkkelen til å låse opp mange av kommunens lokaler, søppelrommet i blokka, svømmehallen, biblioteket og kanskje søppelfyllinga om kvelden.

Samarbeid på tvers

Fordi digitalisering i betydelig grad påvirker de fleste av tjenestene kommunen tilbyr til innbyggerne, vil digitaliseringen medføre en omfattende endring av kommunens tjenester. Ny teknologi endrer med andre ord hvordan kommunen samlet, og den enkelte virksomhet, utfører sine oppgaver.

– Men innbyggerne skal ikke måtte tenke på hvordan Oslo kommune eller staten er organisert når de trenger noe fra oss. Innbyggerne skal ikke måtte forholde seg til om det er Oslo kommune eller staten som leverer tjenester. Vi skal tenke helhetlig og hente informasjon på tvers av systemer og registre uavhengig av om de er på kommunalt eller statlig nivå. Det betyr at vi må søke samarbeid på tvers og forstå hvordan behovet for offentlige tjenester utvikler seg gjennom hele livet – uavhengig av om den ligger innenfor egen virksomhet eller ikke. Oslo kommune er Norges største organisasjon med 53000 ansatte. Vi ønsker å ta på oss den gule ledertrøya i utviklingen av nye digitale tjenester, i tett samarbeid med alle parter, sier han.

Individet i sentrum

Brukerfokus og brukeropplevelsen er kjernen i de endringene digitalisering åpner opp for. Samfunnsutviklingen handler om mennesker, og digitaliseringen skal hjelpe individet. Hva som kreves av det offentlige blir komplekst, da individets behov er mangfoldige.

– I motsetning til næringslivet, kan ikke vi bare tenke på en enkelt kundegruppe, men tenke på at det vi utvikler og bruker passer for alle. Politikere er ikke innovatørene, men vi må forstå tidsånden og være med å forme løsninger for folk. Vi må jobbe sømløst i kommunen, med folk, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer, og alltid ha i sikte at individet er i sentrum. De ulike sektorene må jobbe sammen. Dette handler ikke utelukkende om teknologi, men mer om å ta i bruk informasjonen kommunen allerede har. Vi må begynne med oss selv. Alt som kan digitaliseres i kommunen, det skal digitaliseres. Vi skal tilby bedre tjenester og holde tritt med teknologiutviklingen ellers. Nå er vi i startgropen av utviklingen. Vi holder derfor på å kartlegge situasjonen i alle kommunens virksomheter, men så jobber vi samtidig med konkrete og overgripende løsninger. I fjor lanserte vi derfor OSLO:ORIGO, et tverrkommunalt prosjekt som skal sørge for at alle skal dra i samme retning, sier han.

I førersetet

Det er store forskjeller på brukerne av digitale tjenester i dag. Demografiske og geografiske forskjeller skal likevel ikke stoppe utviklingen.

– De som vokser opp i dag, er vant med å bruke digitale tjenester hele tiden, De tilpasser seg endringer og ny teknologi. Det er et skille mellom disse og mange andre. Denne utviklingen preger alle deler av samfunnet og krever mer av oss i det offentlige. Oslo kommune skal sitte i førersetet i denne utviklingen, der målet er å gi bedre tjenester til hver enkelt innbygger, sier han.

Av Marius Morstøl Jenssen, 

Neste artikkel