Skip to main content
Home » Offentlig sektor » – Mestring og leseglede i alle fag: Lanserer verktøy for nivåtilpasset lesing i alle fag.
Sponset

KF har nylig sluppet den digitale plattformen Skolerom: en samling engasjerende og inspirerende artikler og oppgaver innen samtlige skolefag, med grunnleggende lesing og regning gjennom utforsking og refleksjon som kjerneverdier.

Skolerom publiserer nytt og aktuelt innhold ukentlig. I desember 2021 dekker plattformens artikler og oppgaver et bredt spekter av fag og kompetansemål, og samlingen vokser raskt. Enkelt er det også. I løpet av ti minutter er brukerne i gang.

Eva Bratvold

Produktansvarlig for Skolerom i KF

– Å kunne lese godt er en viktig forutsetning for læring i alle fag, og på Skolerom er fokuset lesing på fagets premisser. Skolerom har som overordnet mål å bidra til å utvikle både leselyst og leseferdigheter gjennom tilpassede og visuelle tekster. Det gjør at alle elever – uavhengig av leseferdighet – kan lese samme faginnhold og ha samme arbeidsgrunnlag. Dette skaper motivasjon, mestring, inkludering og læring, sier produktansvarlig for Skolerom i KF, Eva Bratvold.

Skolerom er et tverrfaglig verktøy for gode leseopplevelser og nivåtilpasset læring. Les mer her!

Lesing på fagets premisser

– Vi leser på ulike måter i fagene. Samfunnsfag handler ofte om å tolke og sammenstille informasjon, mens matematikk dreier seg om å forstå tall, diagrammer og tabeller i tekst. Dette har vi fokus på i oppbyggingen av oppgaver og læringsstier .

– Det som særpreger Skolerom er det levende artikkelformatet, som elevene kan dra kjensel på fra andre medier de bruker. Samtidig er vi ikke et heldekkende læreverk, men lager artikler koblet til samtlige kompetansemål i forskjellige fag, legger Eva til.

Kildekritikk er viktigere enn noensinne

Eva understreker at alle artikler er utstyrt med lenker og gode kildehenvisninger, som kommer godt med, i en tid der både barn og voksne eksponeres for falske nyheter. Det å være kildekritisk er en ferdighet som må øves på, men på den andre siden er det viktig for lærerne å vite at innholdet er kvalitetssikret.

– Skolerom, som et digitalt læremiddel, har en rekke fordeler, legger Eva til. Gevinsten for kommunene ligger i lesegleden og det faglige utbyttet hos elevene, og er en vel anvendt investering. I tillegg har skolene et verktøy som alltid er oppdatert – i begge målformer.

Tjenesten er tilgjengelig på skolerom.no 

Av Jarle Petterson

Next article