Skip to main content
Home » Offentlig sektor » – Ta tilbake tiden med talegjenkjenning
Sponset

Leger, saksbehandlere og politifolk bruker ofte mer tid på papirarbeid enn jobben de egentlig skal gjøre. Slik trenger det ikke å være. Med talegjenkjenning fra Omilon går journalføring og dokumentering flere ganger så raskt.

– Vi har jobbet med dette siden 2003. Nå tilbyr vi programvare som gjør at du kan dokumentere tre til fire ganger raskere med stemmen enn med tastatur. Her ligger et kjempepotensial for besparelse av tid til andre oppgaver. Helsesektoren er pålagt dokumentasjonsplikt, så dette handler om å jobbe smartere, sier salgssjef Jacques Svarverud.

Jacques Svarverud

Salgssjef i Omilon

De siste årene har utviklingen vært rivende, og som andre leverandører, er også Omilon oppe i «skyen». Med dype, avanserte læringsmodeller, er brukeropplevelsen nå løftet til nye høyder.

Lærer av bruker

– Tidligere måtte du gjennom en tyngre prosess, med trening av profil for å bli kjent med programvaren, og den med deg. Nå er det bare å gripe mikrofonen og snakke. 98-99 prosent av det du sier gjenkjennes alt fra starten av, og blir korrekt gjengitt på skjermen. De digitale assistentene, for eksempel på mobil, er laget for å fungere for så mange som mulig, men med det sagt, snakker vi om en programvare som lærer av den enkelte brukeren, dermed blir resultatet mer spisset, forklarer Svarverud.

– Foreløpig er programvaren utviklet for Windows og mobil. Brukeren snakker i mikrofonen, rett inn i for eksempel pasientjournal-systemene, og dikterer akkurat der pekeren på skjermen står. Når man slipper å bruke tastatur, men heller har en dikteringsløsning tilgjengelig på mobil-appen, oppnår du nye og mer fleksible måter å jobbe på. Systemene er så sømløse at journalføringen går hele veien, like frem til kjernejournal, fordi appen kan kobles rett på de eksisterende journal-appene.

Sømløs flyt

– Vi ser at dette behovet gjør seg gjeldende både i primærhelse- og spesialisthelsetjenesten, men også journalister og forfattere, som leser inn romanene sine …

– Vent litt, så i stedet for å gjøre opptak av dette intervjuet, for så å skrive det ned, kunne jeg …

– Ja! Og uten at én stavelse går tapt. Vi er mest kjent innenfor helse, men produktet begrenser seg på ingen måte til det. Siden det ligger kunstig intelligens i bånn, arbeider vi også med å gjøre programvaren så intelligent at den vet hva slags informasjon som hører hjemme hvor. Dette kan komme godt med i utfylling av skjemaer, så det er noe vi nå ser på. Men den kunstige intelligensen tilpasser seg ikke utelukkende den enkelte. Gjennom skyen deler den også lærdommen fra brukerne til hele bruker-felleskapet. Det er ikke lenge siden «covid» ikke lå i vokabularet. Nå derimot er dette grundig innarbeidet.

– Mange i helsesektoren vil sikkert huske fenomenet skrivekø, den gangen dokumentene gikk via sekretær og ventet der, til de én uke eller to senere ble tilgjengelig. Så der skipper man jo ett ledd, i tillegg til at selve skrivingen går tre-fire ganger kjappere. Nå fins informasjonen der den skal være, når den skal være der, også for andre klinikere. Og ingen informasjon glemmes bort på veien, så gevinsten kan du jo bare tenke deg.

– Til slutt må jeg bare nevne at læringskurven er svært slak. Vi bruker maks én time på å installere pakka, med enkel opplæring. Så er brukeren oppe å stå. Mer lavterskel får du det ikke!

Av Jarle Petterson

Next article