Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Digitalisering gir et mer effektivt pakkeforløp
Sponset

Digitaliseringen av sykehus gjør at eksisterende ressurser kan brukes på en mer effektiv måte. Det fører også til økt pasientsikkerhet, reduserte ventetider og forbedret arbeidsmiljø.

Klinisk logistikk og digitalisering handler om å forstå dagens og fremtidens behov og utfordringer som omsorgen på våre sykehus står overfor. Det handler ikke nødvendigvis om nye løsninger eller nytt teknisk utstyr, men om å få mer omsorg for samme innsats og med eksisterende materiell.

Johan Mälsjö er General Manager innen Digital Health Solutions i det medisinske teknologiselskapet Getinge. Han forklarer hvordan digitalisering fører til et mer effektivt pakkeforløp.

Johan Mälsjö

General Manager innen Digital Health Solutions i Getinge

Mye handler om koordinering og kommunikasjon, ved og mellom sykehusets ulike avdelinger. Å lage en prosess for å gjøre hver enkelt pasients tid på sykehuset så enkel, trygg og effektiv som mulig, at alle deler av behandlingen av pasienten foregår mer eller mindre sømløst. Hele veien fra sykehusinnleggelse, til akutthjelp, intensiv, sengeposter, rehabilitering eller det som kreves. Det betyr at ressursene brukes mer effektivt, og at arbeidsmiljøet ved sykehuset forbedres. Pasientsikkerheten vil også bli bedre ettersom personalet holdes godt informert, og har tilgang til nødvendig informasjon, sier Johan Mälsjö.

Mer omsorg med samme innsats

En vanlig utfordring er at kommunikasjonen mellom ulike deler av sykehuset ikke fungerer optimalt. Uansett om det går ut over transport innad på sykehuset, røntgenresultater eller resultater fra prøvetaking, kan det føre til problemer. På sikt kan dette bety utsatte eller innstilte operasjoner – noe som igjen fører til økte ventetider og lengre tid på sykehuset for pasienten.

– Sykehusene vi samarbeider med har som regel en utfordring med de menneskelige ressursene som kreves. Digitalisering av pakkeforløpet fører til at alle deler av omsorgen fungerer og samhandler på en smidigere måte. Vi ser hvordan behandlingstiden har gått ned, ventetiden på legevakten er blitt forkortet og også hvordan arbeidsmiljøet har blitt bedre for helsepersonellet. På sikt går det selvfølgelig også ut over sykehusets økonomi. Det blir både mer og bedre omsorg med samme innsats, avslutter Johan Mälsjö.

Next article