Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Her er fremtidens app for kommunikasjon mellom skole, barnehage og hjem
Sponset

ISTs praktiske og enkle app gjør at du kan følge opp ditt barn når det ikke er hos deg. Ved enkle tastetrykk vet du at barnet er trygt, at beskjeder til skole, SFO eller barnehage er mottatt og at du har fått den informasjonen du skal ha.

Det er mye å sette seg inn i når barnet skal tilbringe flere timer borte fra deg enn med deg, og kommunikasjonen mellom barnehage, skole eller SFO er viktig for det gode samarbeidet. Har du husket å si fra at barnet skal gå tidligere fordi at det skal til tannlegen? Vet de i barnehagen at et tidligere familiemedlem ikke får lov å hente ditt barn, og hvor var den ukeplanen igjen? IST Home skal sørge for at du har alt på ett sted, oversiktlig og trygt.

– Våre løsninger inkluderer digital innhenting av opplysninger og samtykker, og forvaltning av disse på en enkel og tilgjengelig måte, så de er lette å finne frem når det trengs, sier Ole-Christian Braathen, Head Of Sales & Marketing.

Ole-Christian Braathen

Head Of Sales & Marketing, IST

Ja, for det er mange hensyn å ta når det gjelder barn og GDPR (personvern). Skole, barnehage og SFO forplikter seg til å behandle personopplysninger om barna på en lovlig og trygg måte. 

– Våre løsninger gjør det mulig for kommunen å ivareta egne prosesser jamfør interne krav, men legger samtidig til retter for at innbyggerne/foresatte kan avlevere informasjon smidig og brukervennlig, forteller Ole-Christian og legger til at dersom noen av opplysningene plutselig skal endres, gjøres også dette enkelt og digitalt.

Enkel funksjonalitet for alle

Det er flere måter å bruke IST-Home på og det er kommunene som tilpasser løsningene for sine brukere.

– Det hele handler om trygghet for kunden. Fra et offentlig perspektiv må man ha gjort en risikovurdering, og hvis man ikke har gjort hjemmeleksa si, så sitter man fort i en ubehagelig situasjon. Kompleksiteten har økt, og fokus på personvern har endret kravbildet for alle offentlige virksomheter og mange vil nok si at det var enklere før, smiler Ole-Christian.

Ansatte ved barnehager, skoler og SFO er vant til at det er mange daglige beskjeder som kommer på ulike kommunikasjonsflater. I tillegg skal de også dele informasjon til foreldre, både om enkelt barn og hele grupper eller klasser. Med en god og effektiv løsning kan pedagoger og ansatte fokusere på det som er viktig, nemlig å være sammen med barna.

– Ja, løsningen forenkler hverdagen og vi vet at det er et stadig økende behov. Lærerrollen og foresattrollen har tatt en annen form enn den var tidligere, sier Ole-Christian.

Appens funksjonalitet gjør at foresatte kan melde inn fravær når som helst på døgnet, legge inn henteavtaler og gi beskjeder via chatfunksjon. For ansatte kan de dele ukeplaner, gi viktige beskjeder, registrere når barnet har kommet, og når barnet sjekkes ut fra skolen. Alt er med på å skape forutsigbarhet og trygghet.

Barnas oppvekst i fokus

IST har mer enn fem millioner brukere, 400 medarbeidere og ni kontorer i Norge, Sverige, Danmark, og Tyskland. IST er Nordens ledende og største leverandør av programvareløsninger for oppvekst og utdanning. Selskapet er i sin helhet spisset inn mot å løse oppvekstsektorens behov, og brenner for å løse sluttbrukerens behov i tett dialog med offentlige oppdragsgivere.

– Målet vårt fremover er å videreutvikle tjenesten i takt med kundebehovet. Vi er drevet av faget og håndverket, og er opptatt av å lytte til kundens behov med 100 prosent fokus på oppvekst. Alt kruttet vi har går med til å utvikle nye tjenester og forbedre de eksisterende, avslutter Ole-Christian Braathen.

Av Cathrine Naglestad

Next article