Skip to main content
Home » Offentlig sektor » LECA er forberedt på morgendagens klimaendringer: – Det handler om både bærekraft og samfunnssikkerhet
Sponset

Leca® Lettklinker brukes som fundament for «grønne tak» og urbane utearealer. Dette gir bedre overvannshåndtering og frostsikring.  

Klimaendringer skaper værforandringer. Dette kan igjen føre til både hyppigere og kraftigere nedbør, forklarer Svein Olav Barikmo, salgsingeniør i LECA Norge.  

– Det har så smått begynt, og det kommer mer og mer. Vi ser også at det ikke nødvendigvis kommer oftere, men at det blir mer intenst når det først regner.

Svein Olav Barikmo

Salgsingeniør, Leca Norge

Håndtering av vannet

Økte nedbørsmengder skaper spesielt utfordringer i urbane miljø, hvor byens infrastruktur er avhengig av å ha fungerende overvannshåndtering med god kapasitet. 

– Problemet er at overvannssystemet til mange byer ikke er forberedt på de nedbørsmengdene vi ser nå – og de som kommer i fremtiden.  

Når kommunens anlegg blir overbelastet, kan det bli flom. 

– Dette kan føre til enorme ødeleggelser. Det handler både om bærekraft og samfunnssikkerhet.  

For å tilpasse oss et klima i endring må vi ta i bruk nye og innovative metoder for å håndtere overvann.

Les også: Hvordan håndtere regnvann

Fordrøying og isolasjon

Et av tiltakene for å håndtere økte vannmengder i bybildet er «grønne tak». Slike tak er fylt med beplantning, jord, og et fordrøyende underlag av Leca® Lettklinker. I tillegg veier vårt produkt lite og har gode isolasjonsegenskaper.

Det vil redusere utslippet av vann. Plantene, jorden og et vannfordrøyende lag vil i seg selv holde igjen vannet. Her kommer Leca® Lettklinker inn som en naturlig bestanddel, sier Barikmo. 

– Leca® Lettklinker som fundament under jordlaget gir både infiltrasjon, frostsikring og fordrøyning, forklarer han videre. Fordrøyning handler om at vannet blir holdt tilbake enda lenger.

Installasjoner på tak inneholder som regel begrensninger – enten på vekt eller høyde. Leca leverer flere typer lettklinker med forskjellige egenskaper.  

Taket på bygårdsprosjektet Valkyrien i Oslo, og viser ferdig grønt tak med vannfordrøynings lag av Leca® Lettklinker. Foto: Leca Norge

Til flere behov

– Den vanligste og letteste inneholder kuler fra 8 mm til 20 mm. Dette gir en fordrøyning på opptil 20 prosent. Hvis det er plass på taket, og det kan legges på mer vekt, kan vi levere finere fraksjoner som fordrøyer enda mer.  

Herunder har Leca fraksjoner på 0-5 mm og 2-10 mm knust. Førstnevnte inneholder de fineste partiklene med porestrukturer som holder igjen opptil 70 prosent av vannet.  

I tillegg kan man blande Leca® Lettklinker inn i jordlaget for å øke fordrøyningen, og gjøre jorden lettere. Da bruker vi fraksjon 4-10 mm, sier Barikmo.  

Leca® Lettklinker kan også brukes til andre områder med behov for overvannshåndtering; eksempelvis til urbane utearealer, hageområder mellom bygårder, eller som fundament under belegningssteiner.  

Leveringsmåten er også fleksibel, sier han.  

– Leca® Lettklinker kan blåses både horisontalt og vertikalt, leveres i storsekk, eller tippes fra bil.  

Stor etterspørsel

Barikmo tror overvannshåndtering vil bli viktigere og viktigere i tiden fremover.  

– Fokus på fordrøyning av overvann vil bare øke etter hvert som byer må ta overvannshåndtering på alvor.  Dette ser vi i etterspørselen av produktene våre.

–  Vi har hatt store leveranser til grønne tak, og store prosjekter med vannfordrøyning på Østlandsområdet allerede, sier Barikmo. 

–  Klimaendringer er noe vi er nødt til å leve med, og dette er vårt bidrag til å gjøre bybildet sikrere, mer brukervennlig og gir økt trivsel, sier han avslutningsvis.  

Leca® Lettklinker gir en lett løsning for et grønt tak.

Les mer på leca.no

Av Morten Risberg

Next article