Skip to main content
Home » Offentlig sektor » – Vant til å snu oss rundt når kommunene spør
Sponset

For Stendi Heldøgns Omsorg består arbeidshverdagen normalt av å ivareta og skape gode hverdager for ressurskrevende brukere, på vegne av det offentlige. Men under pandemien har den private omsorgsaktøren fått forespørsler litt utenom det vanlige fra oppdragsgiverne.

– Et godt eksempel, er at vi i Troms drifter Covid-19-teststasjonen ved en av Norges grenseoverganger. Nyttårsaften i fjor innførte Regjeringen pliktig testing av innreisende, og Storfjord kommune ble pålagt av Helsedirektoratet å etablere og bemanne en teststasjon – innen to døgn, forteller områdedirektør i Stendi Mona Andersen.

Mona Andersen

Områdedirektør i Stendi

Kjapp i vendingen

Kommunen kontaktet Stendi og det ble raskt avklart at selskapet hadde både den nødvendige kompetansen og kapasiteten. To driftige virksomhetsledere i Stendi snudde seg rundt i nyttårshelgen, og gjennom godt samarbeid med kommunen, Politiet og Sivilforsvaret ble opprettet de en døgnbemannet teststasjon, som har vært i full drift i snart ett år, allerede den 2. januar.

– Testing gjennomføres trygt og effektivt uten at kapasiteten ved den lokale helsetjenesten berøres. Kommunens bemanning er tilpasset normal drift, og å dekke et akutt behov på så kort varsel, kunne blitt en umulig oppgave. Vi er veldig glade for å bistå, sier Knut Anton Karlsen, en av de ovennevnte virksomhetslederne.

Relasjon over tid gir grobunn

Det at Stendi var godt kjent i kommunen og hadde vært til stede i flere år, var et godt utgangspunkt i Storfjord. Mona Andersen forteller at det er ganske vanlig at de starter opp med bare ett spesifikt oppdrag for en kommune, og at det utvikler seg til flere typer oppdrag etter hvert som kommunen blir kjent med bredden i tjenestetilbudet.

– Men å gå inn i førstelinja på denne måten, var nytt for oss. Under korona har vi eksempelvis fått oppdrag om å gjennomføre testing og vaksinering av innbyggerne i flere kommuner. Det har vært en velfungerende løsning for de som selv ikke har hatt tilgjengelige ressurser, sier hun.

Litt på sidelinjen

Stendis koronahistorikk er like lang, eller like kort, som alle andres. Men selv om selskapets øvrige historie går tilbake til 1991, og kjernevirksomheten gjennom 30 år har vært individtilpassede omsorgstjenester – ofte overfor særlig ressurskrevende brukere, er Andersen glad for at Stendi har blitt vist tillit også på nye felt.

– Pandemi eller ei: Vi liker å løse reelle utfordringer, i tett samarbeid med kommunene. Store som små. Noe av det som motiverer oss mest, er når vi sammen med en oppdragsgiver setter oss ned og snakker sammen, får oversikt over behovet og kommer opp med den gode løsninger som ivaretar den enkelte. Det er en god dag for alle; for kommunen, for oss og ikke sist, og ikke minst – for brukeren.

Stendi

– Landsdekkende aktør med et bredt tjenestespekter innen heldøgns omsorg for personer med komplekse behov og krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven
– Skreddersyr tilrettelagte botilbud og personsentrerte omsorgstjenester
– Målrettet miljøarbeid overfor målgrupper innen rus, psykiatri, psykiske lidelser, demens og utviklingshemming
– Tilbyr avlastningstjenester

Vil du vite mer om våre heldøgns omsorgstjenester? Ring oss gjerne på 994 02 000 eller les mer på stendi.no

Tekst: Stendi

Next article