Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Effektiv velferd hviler på et godt personvern!
Offentlig sektor

Effektiv velferd hviler på et godt personvern!

Foto: Getty Images

Bruk og utviklingen av digitale løsninger er essensielt for velferden i samfunnet. Persondata og metadata lagret i digitale løsninger som brukes av offentlig sektor, gir mulighet for at relevant helse- og personinformasjonen om deg er tilgjengelig for legen eller sykepleieren når behovet oppstår. På tilsvarende vis vil læreren i klasserommet kunne få informasjon om hvordan elevene presterer i ulike digitale løsninger og få dette framstilt på en nyttig måte.

Egentlig burde det ikke mases om personvern. Egentlig skulle personvern vært uttalt politikk både på landsbasis og lokalt ute i kommuner og fylkeskommuner. Dessverre er ikke dette tilfellet. Personvern kommer ofte på banen etter at innovasjonsarbeidet er startet opp og oppleves som et hår i suppen, og en bremsekloss for måloppnåelse. Frustrerende for alle parter og lite tillitsvekkende for innbyggerne.

Harald Torbjørnsen

Daglig leder

Å sikre den nødvendige tillitten

Kommuner og fylkeskommuner sine tjenester er fundamentert på tillitt. Stadig får vi høre i media at det norske samfunnet gjennomgående har høy tillit mellom innbyggerne og myndighetene. Dette fremheves blant annet som en suksessfaktor for krisehåndtering både nasjonalt og lokalt. Men uten personvern er ytringsfriheten direkte truet. Uten personvern i digitale løsninger vil innbyggerne av ulike grunner kunne gi uriktige opplysninger til helsesektoren, skolesektoren, i byggesaker og lignende.

Mangel på personvern fører til utrygghet i samfunnet. Hvem ser hva jeg gjør? Hvem vet hvilken sykdom jeg har eller seksuell legning? Personvernkommisjonen fremhever i sin rapport, NOU 2022:11, personvernet som en avgjørende komponent for å sikre den nødvendige tillitten et demokratisk samfunn må ha for å fungere.

Av hensyn til den enkelte innbygger og tillitten i samfunnet, er det viktig at personvern er inkludert i innovasjonsprosjekter fra starten av!  Det vil styrke tillitten til digitaliseringen i offentlig sektor og gi bedre løsninger for innbyggerne.

Tekst: Harald Torbjørnsen, Daglig leder, Foreningen Kommunal Informasjonssikkerhet (KiNS)

Next article