Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Vil bidra til å ruste barn og unge for fremtiden
Sponset

Digitale ferdigheter står i fokus i fagfornyelsen. Her har Eplehuset de rette verktøyene både for elever, lærere og skoleledelse. 

Digitale ferdigheter er en forutsetning for å innhente og behandle informasjon, være kreativ og skapende, samarbeide og kommunisere med andre. 

– I fremtidens yrker må vi ha evnen til å lære. Mye av det vi lærer oss endrer seg, så det er viktig å ha evnen til å raskt tilegne seg ny kunnskap. Det vil også være avgjørende å kunne tenke kritisk, nytt og kreativt og å kunne samarbeide, sier fagansvarlig for utdanning ved Eplehuset, Marit Tuko Rasmussen.

Trener ferdigheter

For å trene opp et bredt spekter av ferdigheter, er utstyret viktig. Med en iPad kan elevene få i oppgave å lage en video i Clips, der de skal presentere et tema ved hjelp av rollespill eller ta en tur i skolegården og ta bilder av ulike insekter og beskrive disse i en bok i Pages eller en video i iMovie. 


Marit Tuko Rasmussen

Fagansvarlig for utdanning, Eplehuset

– Videre kan de komponere musikk som passer til teksten eller videoen i Garageband – enten individuelt eller i samarbeid med andre, sier hun. 

Elevene kan også bruke iPaden til å tegne i Sketches School, lage en podcast i Garageband eller en animasjonsfilm i PuppetPals. 

– Med variert undervisning får elevene trent mange av de grunnleggende ferdighetene flere ganger om dagen, og oppgavene kan tilpasses hver enkelt elev, sier hun. 

Læring for alle

Lett tilgjengelig kunnskap

Bakgrunnen er at man vet at elever lærer på svært ulike måter. 

– Og vi vet at læring skjer når lærerne legger til rette for variasjon. Dette vil igjen kunne bidra til motivasjon for skolearbeidet, sier Rasmussen. 

Hun forteller at Eplehuset med sin pedagogiske opplæring med bruk av iPad tydeliggjør hensikten med aktivitetene. Elevene skal selv vite hvilket læringsutbytte de har av aktivitetene. 

– Vi kobler aktiviteten opp mot kompetansemål der selve aktiviteten er virkemiddelet for å fremme forståelse og læring, sier hun. 

Hun legger til at kunnskapen i dag er lett tilgjengelig, men at tilgangen på kunnskap langt fra er forenelig med at vi kan anvende den. 

– Elevene må trenes i ferdigheter som fremmer dette. Når våre pedagogiske veiledere gjennomfører pedagogisk opplæring med elever og lærere, lager vi læringsopplevelser som trener elevene i å tilegne seg kunnskap på ulike måter, sier hun. 

Foto: Unsplash

Gode arenaer for læring

Det viktigste verktøyet Eplehuset har for å hjelpe ledelse, lærere og elever er strategisk planlegging med skoleledelsen. 

– For å få til den endringen som ønskes i skolen, må man starte der. Vi ønsker like mye som skolelederne og lærerne å lykkes med implementering av digitale verktøy, og sammen med skoleeiere og -ledere setter vi av en dag der vi diskuterer og undersøker hvilke elementer som er avgjørende for å lykkes, etablere en systematisk tilnærming til prosessen og ender dagen med en milepælsplan, sier hun.

I tillegg får elever og lærere tilbud om opplæring. At lærerne ser gode pedagogiske muligheter med teknologien, er et av elementene vi ser er avgjørende for å lykkes med implementeringen av digitale verktøy. 

– Vi er opptatt av å inspirere, begeistre og skape betydningsfulle opplevelser i skolens møte med teknologi, sier hun. 

Foto: Unsplash

Rustet for fremtiden

Målet er å skape gode arenaer for læring og sammen med skolene tilrettelegge for at elever utvikler kompetanse for fremtidens samfunns- og arbeidsliv. 

– Vi er avhengig av å kunne bruke teknologi for å delta i samfunnet og arbeidslivet i dag. Hvordan teknologien brukes varierer fra yrke til yrke, og vi vil alle ha behov for å inneha digitale ferdigheter og spesialisert kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgaver. Vi vil hjelpe skolen med å ruste elevene for det fremtiden bringer, sier hun.

Av Katrine Andreassen

Læring for alle

Next article