Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Tilpasset leseopplæring med Aski Raski
Sponset

Noen lærer å lese raskt, mens andre trenger mer tid. Aski Raski er et digitalt læremiddel som kan bidra til å gjøre veien til å bli en god teknisk leser enklere, og fylt av mestring.

– Verktøyet passer like bra for barn i tidlig skolealder, for elever med lese- og skrivevansker eller for flerspråklige barn, ungdom og voksne som skal lære å lese på et nytt språk. Nå gleder vi oss til å lansere Startpakken, forteller daglig leder Merethe Bøhn Ask.

Startpakken

Det å kunne lese danner grunnlaget for å tilegne seg mange andre ferdigheter, og de fleste barn knekker lesekoden i første eller andre klasse. Til høsten lanserer Aski Raski Startpakken – en komplett pakke for den første lese- og skriveopplæringen. Startpakken er bygget systematisk opp rundt fonologisk bevissthet og det grundige Aski Raski-systemet. I pakken får skolene et fullstendig opplegg for det første skoleåret, bestående av en kombinasjon av digitale økter, praktiske oppgaver og oppgaveark.

– Aski Raski er først og fremst et digitalt læremiddel, det har det vært i 20 år, og det skal vi fortsette å være. Når vi nå introduserer Startpakken, så er det en måte for oss å kombinere det beste fra to verdener. Ved å bruke data kan vi tilpasse aktiviteten for hver enkelt elev og fange opp de som trenger litt ekstra hjelp, sier lærer og kursansvarlig Ingunn Vatshelle Bratberg.

Samtidig sier forskning at vi lærer bedre ved bruk av blyant og papir. Når vi bruker penn og papir settes flere deler av hjernen i aktivitet enn ved skriving på tastatur. Det er også viktig å huske på at førsteklassinger er små og fulle av liv.

– De trenger å bruke sansene sine, undre seg og være i bevegelse. Vi bruker Startpakken til å kombinere spill og leker med tradisjonelle lese- og skriveoppgaver. Det skal være gøy å lese, og veien dit skal gi mestringsfølelse, forteller Ingunn.

Startpakken er gratis for alle skoler som har Aski Raski skoleåret 2022/2023.

Fanger opp elever som strever

I dag bruker cirka 1500 skoler det webbaserte lesetreningsprogrammet, og tusenvis av barn har mestret lesing gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord og setninger. Aski Raski har dessuten dyktige kursholdere som bidrar i opplæring og oppfølging av læremiddelet.

– Det er viktig for oss at de som bruker Aski Raski kjenner godt til funksjonene så de får fullt utbytte av produktet. Ved jevnlig kartlegging kan lesevansker og dysleksi oppdages tidlig, og god oppfølging tilrettelegges.

Ifølge Dysleksi Norge er det så mange som 20 prosent av de som går ut av skolen som har generelle lesevansker.

– Programmet har funksjoner for å følge opp enkeltelever uten at de skiller seg for mye ut fra klassen. For eksempel er det en stifunksjon hvor lærer kan sende oppgaver til hver enkelt elev der de arbeider på sitt nivå. Dersom noen elever for eksempel trenger å øve på enkel og dobbel konsonant, kan tilpassede oppgaver sendes fra lærer til disse elevene. Etter øving og fokus i noen uker, kan lærer gjøre en enkel kartlegging i programmet og se om målet er nådd, sier Ingunn til slutt.

Aski Raski ønsker at flest mulig skal prøve produktet og tilbyr alle skoler, voksenopplæringssentre og PP-tjenester gratis prøvelisens uforpliktende i tre måneder.

Av Cathrine Naglestad

Next article