Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Gi alle like muligheter
Sponset

Henrik og Nadja er begge lesesvake. Henrik er nærsynt og selv med sterke briller blir teksten tåkete og det er anstrengende å lese.

Nadja har dysleksi og bokstavene hopper frem og tilbake på skjermen. Hun bruker opp mot ti ganger mer tid på å lese en tekst enn andre og blir fort sliten.

Det begge trenger er en enkel og intuitiv måte å få lest opp tekst på. Såkalt syntetisk tale (opplest av en talesyntese) er i dag så god at mange ikke vil merke forskjell på denne og innlest tale. Forsøk har vist at de fleste lesesvake husker bedre innholdet når de får det opplest.

Nadja og Henrik vil beholde sitt handicap hele livet. Det er viktig at alle offentlige nettsider tilbyr opplesingsstøtte for alle lesesvake. Dette vil være en positiv faktor for å redusere det digitale utenforskap som mange opplever. Dette kravet er også nedfelt i norsk lov. (Likestillingsloven)

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter.

For me informasjon kontakt [email protected]

Next article