Skip to main content
Home » Offentlig sektor » Fra digitalisering til omstilling der alle er inkludert
Offentlig sektor

Fra digitalisering til omstilling der alle er inkludert

I Norge har vi cirka 600 000 nordmenn med lave eller ingen digitale ferdigheter. Foto: Getty Images

I 2030 vil vi for første gang være flere eldre over 65 år, enn unge under 20 ifølge SSB. I tillegg viser tall fra NAV at nesten 700 000 mennesker er i utenforskap; verken i jobb eller utdanning. Mange unge.

Parallelt med at vi digitaliserer Norge, har vi cirka 600 000 nordmenn med lave eller ingen digitale ferdigheter. Alt dette er en kjent utvikling, og den skaper hodebry. Bærekraften i velferdstjenestene våre er under press, og i tillegg har vi mange globale utfordringer. 

Behovene er med andre ord enorme, og det er på høy tid at vi stiller oss spørsmålet om dagens digitaliseringsarbeid i offentlig sektor, er god nok? Gir den nødvendige omstilling, og blir viktige samfunnsverdier godt nok ivaretatt? 

Terese Bjerke

Leder av Forum for offentlig service

Digital teknologi

Vi har verdens mest velutviklede velferdssamfunn og regelverket vårt er på mange måter best i verden. Det er utviklet med nærhetsprinsipp for beslutninger, helhet og med bevegelighet og romslighet slik at loven står seg over tid når samfunnet endrer seg. Det betyr likevel ikke at det er utviklet for de mulighetene data og digital teknologi gir oss. 

Hadde det ikke vært for at behovene våre er store, ville kanskje dagens endringsarbeid vært tilstrekkelig. Men det er internasjonale teknologiselskap som evner å utnytte data og teknologi på bedre måter enn vårt digitaliseringsarbeid gjør.

Dette er nødvendigvis ikke dystopi, men det kan utkonkurrere offentlige tjenester eller bidra til økte forskjeller, og derfor true den norske velferdsmodellen. Skal vi opprettholde og sikre bærekraft i velferdstjenestene slik vi kjenner de i dag, må vi innovere bedre i og for fremtiden. I dag digitaliserer vi innenfor eksisterende regelverk og etablerte strukturer, framover må bruker- og samfunnsbehov i mye større grad sette premissene. Dette må skje i kombinasjon med de mulighetene data og digital teknologi gir oss.  

En tidlig fase

Vi er i en tidlig fase av digitaliseringen. Likevel går det fort. Å transformere et samfunnet fra industrielt til digitalt, er ingen spøk. Men endringsarbeid er heller ikke nytt. Vi har alltid endret og utviklet oss – både tjenestene og strukturene våre. Og vi er godt rustet. Vi er et bittelite land med høy tillit.

Trepartssamarbeidet er en styrke for god omstilling, og kompetansen er høy i samfunnet. Alt dette er egenskaper som gjør at vi kan lykkes med omstilling til et samfunn der alle er inkludert og det er bærekraft i tjenestene våre. Men da må vi ha mot og vilje til mer tverrfaglig samarbeid, endre måten vi gjør ting på og ha større fart enn i dag.

Forum for offentlig service (FOS) er interesseorganisasjonen for deg som vil at det skal være enkelt å møte det offentlige. Den enkelte innbygger fortjener gode offentlige tjenester.

Les mer på offentligservice.no

Tekst: Terese Bjerke, Leder av Forum for offentlig service

Next article