Home » Helseinnovasjon » Design for et bedre helsevesen
Sponset

Produkt- og industridesign er muligens ikke det første vi forbinder med helseinnovasjon, men det jobbes iherdig med innovative løsninger i Sagveien 23C i Oslo, for å møte framtidens helseutfordringer.

Produkt- og industridesign-selskapet K8 industridesign, som feiret 25 år i april 2023, sysselsetter i dag seks industridesignere og ingeniører fra Belgia, Skottland og Norge.

– Ingen dag er lik, og vi jobber med hele spekteret av produkter og tjenester i samfunnet, fra urbane miljøer, som elektriske ferger, skiltprodukter for Ruter, lys og mobillading for flyktninger, til små engangs medtech-produkter i store volumer, forteller CEO, partner og industridesigner Marius Andresen.

Marius Andresen

CEO, partner og industridesigner i K8 industridesign

– I bunnen ligger det jo et ønske om å forbedre samfunnet og livene til mennesker, gjennom utforming av produkter, fysiske og digitale, som kanskje skal brukes av millioner av mennesker, og spesielt krevende og morsomt er arbeidet med helserelaterte produkter, fortsetter han.

Pop-up intensivavdeling

– Med en verdensbefolkning som består av stadig flere eldre, trenger vi gode løsninger, ikke bare digitale, men også fysiske produkter og tjenester, som skal dekke behov og utfordringer folk ikke har hatt tidligere i livet, på en god og verdig måte.

– Det fins mye bra, men vi ser hele tiden etter måter å gjøre dem bedre og rimeligere, og her kan vi designere, sammen med teknologer, forskere og dyktige forretningsfolk, få til mye, forklarer Kevin Geers, senior designingeniør og partner.

– Et eksempel er samarbeidet med ZP i Horten for Danske Exhalation, hvor elektrokjemiske sensorer måler KOLS. Andre eksempler er en bryststropp-basert blodtrykksmåler for Aidee, hvor vi bygget et tyvetalls fungerende prototyper til et forskningsprosjekt med Sintef og OUS, og for Respinor en ultralydbasert måling av pustevnen til respirator-pasienter, sier Kevin.

Kevin Geers

Senior designingeniør og partner i K8 Industridesign

– Her må jeg nesten også nevne pop-up-intensiv-sengeposten vi laget i laben vår under pandemien, der helsepersonell kunne komme og simulere prosedyrer og bruk av forskjellige produkter, etter ønske fra kundene. Siden vi ikke fikk tilgang på sykehusene, laget vi vår egen løsning på huset, og inviterte helsepersonell hit. Vi fikk låne forskjellig kassert utstyr fra OUS, slik at settingen ble så autentisk som mulig. Og det funket, i mangel av et ekte miljø. Det gjelder bare å tenke utenfor boksen, som jo er jobben vår.

– Vi må også benytte sjansen til å skryte av Norway Healthtech og andre organisasjoner, som Aleap, StartupLab, Sintef Manufacturing på Raufoss, Forskningsparken og Veksthuset for verdiskaping UiO, som alle har til felles mål å utvikle kompetanse, et økosystem og samarbeidsarenaer, nasjonalt og internasjonalt, for personer, bedrifter og det offentlige som jobber med helse og medtech, og K8 er opptatt av å utvikle og beholde kompetanse i landet.

– Det er viktig av flere årsaker, har vi ikke kompetente mennesker, om det er designere, forskere eller produksjonsmiljøer, i Norge, må bedriftene finne den kompetansen i andre land, og vi går glipp av å bygge lokalt økosystem innen medtech, presiserer Marius, som ser for seg en felles nasjonal og designdrevet medtech-visjon.

Siliconhette for nål-løs ekstrahering av medikament fra glassampuller. Foto: Rabmed/ ampuseal, K8 industridesign AS
Respinor DXT, ikke invasiv overvåking av pustevnen til pasienter i respirator. Foto: Exac, K8 industridesign AS
Inflammacheck KOLS-måler, for Exhalation Technology, Danmark, sammen med Zimmer & Peacock,
Horten. Foto: Exhalation/zp, K8 industridesign AS

Aleap og investor-mot

En annen viktig forutsetning for at vi i fremtiden skal få et dynamisk og levende miljø av selskaper som kan produsere smarte konkurransedyktige tjenester og produkter i framtiden, er at investorene ikke forsvinner. Som fersk Service-Provider til ALEAP, nordens største helseinkubator, ser K8 allerede tegn til at en hel generasjon med start-ups står i fare for å forsvinne på grunn av manglende investeringer.

– Det er i tider med stor usikkerhet i verden at investorer, private og offentlige, må kjenne sin besøkelsestid og faktisk ta mer risiko og minimum sørge for at de selskapene som allerede er godt i gang får den fundingen som kreves. Det tar lang tid å bygge opp gode velfungerende team med riktig kompetanse, men kan rives ned i løpet av et øyeblikks frykt for å tape penger. Den frykten må vi overkomme, og faktisk vise ekstra lederskap og handlekraft, og investere for å holde disse selskapene i live, sier Marius Andresen, som også driver K8 invest AS.

Neste artikkel