Skip to main content
Home » Folkehelsen » Katten har ni liv – det har ikke du
Sponset

Visste du at mer enn hver tiende seng på sykehusene i Norge er opptatt av noen som har blitt skadet i en ulykke? Hver dag søker 1 800 nordmenn legehjelp på grunn av skader. Dette er høye tall, men heldigvis kan mange skader forebygges – ofte med enkle tiltak. Hver skade vi klarer å forebygge frigjør helseressurser som kan brukes til andre formål. Så hvorfor snakker vi så lite om skadeforebygging?

Vi i Skafor har i mer enn 30 år samarbeidet med kommuner og organisasjoner for å øke kunnskapen om hvor og hvordan ulykker skjer, og hvordan de kan forebygges. Vi har også jobbet for å styrke samarbeidet mellom myndigheter, frivillige og næringsliv. På Skadebarometer.no finner du informasjon om ulykkesbildet for din kommune, og hvor det er mest sannsynlig at skadene vil skje, basert på nasjonale tall. På Fallbarometer.no kan du se hvor mange hoftebrudd som skjer i din kommune, og hva det koster.

Eva Jakobson Vaagland 

Daglig leder, Skadeforebyggende forum 

Kommunen som forebygger

Kommunene har et lovpålagt ansvar for innbyggernes helse og velferd, inkludert å forebygge skader og lidelser. De skal ha oversikt over forhold som påvirker folkehelsen, samt kunnskap om risiko og hvor ulykker skjer. Denne innsikten skal brukes i planarbeidet.

Kommunene er også arbeidsgivere med ansvar for ansatte og mange tjenester som barnehager, skoler, eldreinstitusjoner og brannforebygging. Det er viktig at barn har trygge skoleveier, at eldre kan bo trygt hjemme, at syklister kan ferdes trygt, og at sikkerheten på badestrender sjekkes.

Vi har utviklet en modell som gjør det enklere for kommunen å følge opp sitt ansvar. Kommuner og organisasjoner vi samarbeider med får tips, veiledning og muligheten til å dele erfaringer om hvordan de kan jobbe systematisk og bærekraftig. Det handler om kunnskap, samarbeid på tvers av sektorer, og systematisk innsats over tid.

Barn og eldre

Barn, unge og eldre er overrepresentert i skadestatistikken. Derfor ser vi spesielt på disse gruppene, og utvikler tiltak og informasjon i samarbeid med fagpersoner som møter disse gruppene i hverdagen. Vi har materiell som brukes av helsestasjoner, miljørettet helsevern og brannforebyggere. Våre «sikkerhetskort» for eldre blir brukt ved hjemmebesøk over hele landet. Under overskriften  «Seniorsikker. Trygg, hjemme – lenge» har vi samlet tiltak og informasjon. En klok kommune bruker heller ressurser på fallforebygging enn på rehabilitering av hoftebrudd og overliggerdøgn.

Bli en skadeforebygger du også!

Utforsk våre nettsider og vårt materiell. Ta kontakt på [email protected] for ytterligere informasjon, for å drøfte samarbeidsmuligheter rundt spesifikke temaer, eller for å bli medlem.

Sammen kan vi gjøre Norge tryggere.

Katten har ni liv, det har dessverre ikke vi. Skafor arbeider derfor aktivt for å forebygge ulykker i samfunnet.

Next article