Skip to main content
Home » Tilgjengelighet » Kan alle? «Alle kan!»
Tilgjengelighet

Kan alle? «Alle kan!»

«Alle Kan» er en del av «Utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser» ved Direktoratet for e-helse og Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Foto: Ålesund Kommune

Ålesund kommune satser på velferdsteknologi i prosjektet «Alle kan», som er basert på barn og unges ressurser, behov og muligheter for inkludering og aktiv sosial deltakelse.

Bakgrunn for prosjektet «Alle kan» er et ønske om å fremme muligheter og inkludering for målgruppa barn og unge med funksjonsnedsettelser og deres familier. Det er ønskelig å kunne identifisere og prøve ut kommersielt tilgjengelig velferdsteknologi og andre hjelpemidler, slik at barn og unge med nedsatt funksjonsevne enklere kan delta sosialt og mestre aktiviteter.

Velferdsteknologi for barn og unge

Prosjektet er satt i gang av VH Bo- og miljøtjeneste i Ålesund Kommune i samarbeid med ALV Møre og Romsdal. ALV er en nettverksarena som jobber med teknologi og innovasjon, og driftes som et partnerskap mellom 19 kommuner og NTNU Ålesund.

«Alle Kan» er en del av «Utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser» ved Direktoratet for e-helse og Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet bygger videre på prosjektet «Jeg kan» i Ålesund kommune, som erfarte at velferdsteknologi kan være med på å øke mestring og livskvalitet.

En mangfoldig brukerstemme

Prosjektleder, Mari Aarsund Klokk, har stor tro på «Alle kan».

– Vi er i en startfase og i prosess med å kartlegge hvilke behov og utfordringer målgruppen har. Det er ønskelig at prosjektet favner bredt og får med seg en mangfoldig brukerstemme, sier hun.

Målgruppen har behov for bistand i et livslangt perspektiv, og kan være utsatt for isolasjon og begrenset kontakt med omgivelsene. De er en gruppe med ulike evner og interesser, og funksjons-, mestring- og modenhetsnivå. De er barn og unge som vokser opp med teknologi, og kan ha gode digitale ferdigheter. At de får prøve ut og bruke teknologi på lik linje med andre barn og unge kan ha stor verdi for inkludering og sosial deltakelse.

Mestring og deltakelse

Prosjektet ønsker derfor å prøve ut og ta i bruk arenafleksible løsninger som kan gi nye muligheter for mestring og deltakelse. Arenafleksible løsninger kan være verktøy eller hjelpemidler som gir støtte og er lett å ta med seg i ulike settinger og arenaer, og som gjør det mulig å dele og redigere auditiv og visuell informasjon. Når en skal jobbe med arenafleksible løsninger innebærer dette også stor grad av innsats når det gjelder tjenesteinnovasjon. Etablerte kulturer, systemer, strukturer og organisatoriske forhold må også sees på med nye øyner.

Et godt verktøy

Velferdsteknologi kan være verktøy som fungerer støttende for språk og kommunikasjon, tid, planlegging og struktur, lokaliseringsteknologi og samhandlingsteknologi. Det kan være produkter som smarttelefoner, smartklokker, nettbrett, apper og VR-briller. Det kan være ulike produkter og løsninger som vil være hensiktsmessig å teste ut. Hvem som skal teste ut, og hva vil avhenge av hvilke behov, og muligheter barna og ungdommene har. Kanskje finnes det også teknologi som kan prøves ut i sosiale settinger og i samhandling med andre.

På grunnlag av tidligere utprøvinger og erfaringer fra andre prosjekter er det viktig å være bevist og kartlegge utvikling som omhandler selvstendighet, deltakelse og mestring, og få med seg fortellinger som omhandler små og store gevinster og endringer.

Av: Mari Aarsund Klokk, miljøarbeider og prosjektleder Ålesund Kommune

Next article