Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Fremtidens helsetjeneste er grønn og digital
innovasjon og forskning

Fremtidens helsetjeneste er grønn og digital

Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling, nyskaping og helse i Forskningsrådet. Foto: Jonas Bendiksen

Det skjer mye spennende innen forskning og innovasjon i helsetjenesten, i forskningsinstitusjonene og i næringslivet. Digitalisering, bærekraft og tilrettelagt behandling, som presisjonsmedisin eller hjemmesykehus, er noen nøkkelord.

– Vi lever i et land med svært gode helsetilbud, høy levestandard og en velinformert befolkning. Det gjør oss til krevende brukere av helsevesenet. Store deler av befolkningen er aktivt søkende etter innsikt. Folk kan ved noen få tastetrykk finne informasjon om diagnoser, nye behandlingsmetoder og prognoser, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling, nyskaping og helse i Forskningsrådet.

Fahlvik understreker at det er fint at vi er oppvakte og krevende brukere, men at vi må passe på så vi ikke får en polarisering grunnet digitalt utenforskap.

– Over 500 000 av oss har ikke digitale ferdigheter og bruker av ulike grunner ikke digital informasjon like aktivt. Vi må passe på at disse også er med, sier hun.

Mer samarbeid mellom helse og næringsliv

Med de mulighetene og utfordringene som ligger i digitalisering og bærekraft, blir det viktig med forskning- og innovasjonssamarbeid mellom ulike fagfelt og med næringslivet. Fahlvik tror de offentlige helse- og omsorgstjenestene og næringslivet kan ha mye å tjene på mer samarbeid.

– Pandemien har gitt fart, og Forskningsrådet hadde tiltak og midler for nettopp dette i 2020. Vi har nå også testet ut en ny samarbeidsarena kalt Pilot Helse. Gjennom Pilot Helse, har vi lyst ut midler til helhetlige innovasjonsløp, fra idé til marked. Vi har jobbet med kommunesektorens interesseorganisasjon, de regionale helseforetakene, næringslivet og virkemiddelapparatet, sier Fahlvik.

Bærekraft og verdiskapning

Målet med Pilot Helse, er å bidra til bærekraft i tjenestene og øke verdiskapingen i norsk helsenæring. Forskningsrådet har nettopp investert 93 millioner kroner i fire prosjekter. Der skal bedrifter og offentlig helsesektor samarbeide for å løse utfordringer innenfor psykisk helse hos ungdom, kreftrehabilitering, akutte og kroniske smerter og ensomhet hos eldre.

– Interessen var stor og søknadene mange og sterke. Vi tror dette er et riktig tiltak, og noe vi skal videreføre, sier Fahlvik.

Mange muligheter

– Vi har også tro på at helsetjenesten, som en stor offentlige innkjøper, kan brukes som en innovasjonsdriver og drive frem samarbeid mellom aktører og bidra til verdiskaping som er vinn-vinn, sier Fahlvik, og legger til:

– Selv om Norge er et lite land, er vi gode på teknologi og å gjennomføre store, komplekse prosjekter. Vi har et godt helsevesen, fremragende forskningsmiljøer og en avansert og stadig voksende helsenæring. Alt dette tilsier at vi har gode forutsetninger for bedre helse og bedre pasientforløp, samtidig som vi styrker helsenæringen og vår internasjonale konkurransekraft. Det ligger mange muligheter foran oss. Vi er på jakt etter nye grønne næringer som kan løse utfordringer knyttet til bærekraft og helse og samtidig skape arbeidsplasser og øke eksportinntekter, sier hun.

Av Marte Frimand

Next article