Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Forebygging fremfor behandling
Fremtidens sykehus

Forebygging fremfor behandling

Foto:Getty Images

Det finnes masse helseteknologi innen diagnostikk og behandling som kan utvikles for forebygging. I dag mangler vi et finansieringssystem og intensivsystemer som gjør det lønnsomt å satse på forebygging. Det mener Legemiddelindustrien at det må gjøres noe med.

– Vi har en teknologiutvikling som kan dras mer over i forebygging og forutse sykdom før det krever belastning av helsetjenesten. Men dette går altfor sakte, sier Monica Larsen, seniorrådgiver ved Legemiddelindustrien (LMI). Hun etterlyser en skikkelig investeringsplan fra myndighetene når det gjelder morgendagens helsetjeneste.

Monica Larsen

Seniorrådgiver ved Legemiddelindustrien

– Dagens system er et hinder for utviklingen i stedet for å fremme den, sier hun, og peker samtidig på problemer med prissetting av forebygging.

– Det er fryktelig vanskelig å beregne og sette pris på forebygging. Vi har ikke gode nok modeller. Derfor betaler vi heller for legemidler og behandlende teknologi som Beslutningsforum kan regne på. Vi må gå fra å fokusere på driftskostnader til budsjetter som premierer resultater man oppnår i helsetjenesten. Vi må løfte blikket og se på innvirkningen på samfunnet, som for eksempel en friskere befolkning, sunn arbeidsstyrke, mindre utenforskap, ikke hvor mye det koster å drive et sykehus.

Foto: Unsplash

Tidlig diagnose ved AI

Sykdomsbyrden i Norge er stor. Den tilsvarer et helt statsbudsjett i året. Vi bruker 330 milliarder kroner på helsetjenesten årlig. 180 milliarder går til sykehusene, og 90 prosent av det går til drift av sykehusene. Etterspørselen etter helsetjenester vil øke i årene fremover.

– Ved bruk av kunstig intelligens, vil vi kunne stille diagnose tidligere, og dermed kunne gi mer riktig, god og presis behandling. Mange leger er redde for at tidlig diagnose vil føre til overbehandling, men det finnes også kunstig intelligens som kan finne ut hva som er verdt å behandle og ikke, sier Larsen.

Hun trekker også frem digitale konsultasjoner og bruk av ulike sensorer og måleparametere som kan samhandle med mobiler og nettsted. Dette gjør at pasienten kan følges opp og monitoreres hjemme fremfor på sykehus.

– Dette forutsetter samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, der de kan dele data. Både på tvers mellom sykehus og mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, sier hun.

Norge bør ligge i front

Larsen mener Norge bør kunne ligge helt i front i utviklingen av helseteknologi og implementeringen av denne.

– Selv om Norge er et lite marked, er vi et koordinert og nasjonalt marked. Det er interessant for leverandørene. Vi bør ta en posisjon som en ledende nasjon som svitsjer over til en resultatbasert, digitalisert og desentralisert helsetjeneste.  

Av Marte Frimand

Next article