Home » Fremtidens sykehus » App sikrer helseinformasjon til rett tid og sted
Sponset

Det norske startup-selskapet Zyberia har utviklet helsepplattformen HealthB, en app som gir alle pasienter muligheten til å dele helsehistorien sin med helsepersonell, og sikre at behandlingsplanen følger pasienten.

Jonas Carsten Jeppesen, lege og spesialist i allmennmedisin, har, sammen med teamet sitt, utviklet en sikker digital løsning for å hjelpe mennesker med å ta eierskap til egen helse på en ny måte.

– Vår misjon er å gi pasienten en sikker digital helseplattform, så de kan samle, forstå og kommunisere sin helse med behandlerne. Vi hjelper også behandleren å sikre at behandlingen følges. Pasienter må kunne ta med de viktigste opplysningene behandlingen fra en konsultasjon. Det kan de med HealthB-plattformen. 

Eierskap til egen helse

– Som fastlege så jeg at mennesker hadde utfordringer med å huske egne behandlingsmål og -planer. Jeg bestemte meg for å lage en digital plattform for det enkeltmenneskets helse. Jeg vil at den enkelte skal kunne ta en aktiv rolle i egen helse, at pasienten kan eie helsen sin, kjenne egen helsesituasjon, og gjøre noe med den.

– Da smarttelefonene kom, begynte folk å samle informasjon i digitale notater, ta bilder av ulike kroppsdeler, medisiner og målinger. Alt sammen i en ustrukturert og ikke-sikret form. Mye sensitiv informasjon lå ikke sikkert. Dermed begynte arbeidet med å finne måter å bidra til at den enkelte selv sørger for å sikre seg en best mulig behandling.

HealthB

HealthB er en self-care plattform for det enkelte menneske, som brukes i samhandlingen mellom pasient og behandler. Den kan kjøpes til eget privatbruk eller helseleverandører kan dele den ut til pasientene. Fastleger kjøper plattformen som en del av behandlingsplanen de tilbyr pasientene, og det samme er mulig for sykehusavdelinger. Med HealthB har pasienten alltid sin helsehistorie og behandlingsplan på seg, og plattformen oppfyller krav til sikkerhet (Normen) og Schrems II.

– Hvert år gjennomføres 25 millioner konsultasjoner i det offentlige helsevesenet. Kun i et fåtall av disse har pasienten med seg informasjon om plan etter endt konsultasjon. Samtidig vet vi at mennesker glemmer opptil 60 prosent av det som blir sagt i konsultasjonene etter 20 minutter. Med HealthB har pasienten alltid oversikt over sin helsehistorie og -plan, er aktiv i konsultasjonen og kan fortsette å være aktiv etterpå.

– Det vi gleder oss til å se, er de endringene HealthB gir når pasientene kan ta en enda mer proaktiv rolle i eget liv. Det vil både påvirke pasienten, behandleren og fremtidens sykehus, og den endringen ser vi allerede nå hos våre største kunder – og deres pasienter.

HealthB er den første plattformen som gjør det mulig for brukeren å samskape med alle helseleverandører som finnes og hjelper deg å oppnå egenomsorg, eller self-care.

Les mer på healthb.no

Av Jarle Petterson

Neste artikkel