Home » Fremtidens sykehus » Tilbake til det gamle …
Sponset

… eller har vi lært noe vesentlig?

Digitalisering av helse- og omsorgssektoren fikk et kraftig løft under pandemien. Klare mål og prioriteringer, tett samarbeid på tvers, villighet til å tilpasse lover og forskrifter og god tilgang til ressurser og finansiering, gjorde underverker

Hvordan kan vi utnytte erfaringene fra pandemien til å øke digitaliseringstakten i helse- og omsorgsektoren?

A-2 kan hjelpe deg med å ta erfaringene fra pandemien inn i en ny hverdag – som ikke innebærer å gå tilbake til gamle rutiner!

Les mer på A-2.no

Neste artikkel