Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Lifeness – en ny helseapp for oppfølging av livsstilssykdommer med forbløffende resultater
Sponset

Nå er det kommet en helseapp for oppfølging av pasienter med livsstilssykdommer som både sparer helsepersonell for tid og som motiverer pasienten til en livsstilsendring.

Når man skal behandle kroniske og livsstilsrelaterte sykdommer som for eksempel diabetes, depresjoner og fedme, er det viktig for helsepersonell å se hele pasientbildet og for pasienten å bli sett og hørt.

For å oppnå dette har noen ildsjeler utviklet Lifeness. En motiverende selvhjelpsapp for pasienter med livsstilssykdommer, og en støttende oppfølgingsassistent for helsepersonell.

Helseplattformen Lifeness

– Intensjonen med Lifeness, er å gi helsepersonell det hele bildet rundt pasienten og samtidig gi pasienten et spesifikt verktøy i form av en motiverende selvhjelp-app, sier en av grunnleggerne, Maria Arlén Larsen.

Maria Arlén Larsen har doktorgrad innenfor overvekt, og har mange års kompetanse innenfor fagområdet.

Som helsepersonell er det mange ganger en utfordring å gi den tiden og den oppfølgingen som man vet fungerer, sier Maria Arlén videre. Noe av årsaken ligger i at tiden som er til rådighet går med til å bli oppdatert på hva som har skjedd siden sist.

Dette kan det være en slutt på hvis man tar helseappen Lifeness i bruk.

– Lifeness er en oppfølgingsassistent som sørger for at både pasient og behandler er helt på samme nivå når oppfølgingstimen starter, sier Maria.

Lettere med Lifeness

Lifeness er en skybasert medisinsk plattform som gjør det enklere å gi mennesker med fedme- og livsstilssykdommer tettere oppfølging. 

Godkjent av Helsedirektoratet

Av mylderet av såkalte helseapper på markedet er Lifeness den første helseappen som ble godkjent av Helsedirektoratet som en Trygg Helseapp.

Denne sertifiseringen er viktig fordi helsedata er sensitiv informasjon og fordi det er mange apper som påstår at de har effekt, uten å kunne dokumentere dette.    

Det fine med Lifeness er at den er utviklet sammen med pasienter og helsepersonell, hvor det eksempelvis er kun det som er viktig som loggføres. Og hvor man har brukt veldig mye tid på å lage en brukervennlig app med et brukervennlig design.

– Vi er veldig stolt over at Lifeness ble godkjent, og fikk så høy score hos Helsedirektoratet, sier Solvor Øverlien Magi.

Solvor Øverlien Magi er også en av grunnleggerne, og har mer enn 30 års teknologi-, leder- og oppstartserfaring fra selskaper som SATS, Savo, Holmris B8, SHE og EVO.    

– Det har tatt oss i overkant av fire år å utvikle helseplattformen for å sørge for at den både er robust, sikker og brukervennlig, sier Solvor videre.

Med på laget har de også Jeanette Roede som har lang erfaring innen vekt, kosthold- og livsstilsbransjen som tidligere eier og leder i Roede AS (tidligere Grete Roede AS).

Alle som jobber med Lifeness i dag har en eller annen helsefaglig bakgrunn.

Gikk ned fem ganger så mye i vekt som kontrollgruppen

Brukerundersøkelser viser at 80 prosent av brukerne vil anbefale Lifeness til en venn, og samme andel brukere sier at de føler seg mer motivert til en livsstilsendring etter at de begynte å bruke appen.

En pilotstudie ved Norges Arktiske Universitet viste også at de som brukte Lifeness gikk ned fem ganger så mye i vekt som kontrollgruppen.

– Dette var en pilotstudie med et begrenset antall brukere, men inneholder likevel veldig interessante tall som sier noe om potensialet som ligger i å bli sett og hørt og få en dytt i riktig retning, sier vektlegen, Maria Arlén Larsen.

En tolkning av studien er at Lifeness kan gi bedre effekt av behandling av kroniske lidelser enn om man ikke bruker Lifeness i behandlingen.

– Hele poenget med denne appen er at pasienten skal føle seg sett, hørt og forstått, og oppleve at de får økt livskvalitet over tid, uten at helsepersonell behøver å bruke mer ressurser, sier Maria avslutningsvis.

Tekst: Oddvar Meyer

Next article