Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Banebrytende samarbeid
Sponset

For å sikre at norske pasienter får riktig og optimal behandling til rett tid, må legemiddelselskapene gjøre mer enn å utvikle medisiner, mener Novartis, som har innledet flere strategiske partnerskap i helsesektoren.

Selskapet kommer fortsatt til å være utvikler og leverandør av legemidler, men mener de har mye mer å bidra med:

– Vi har inngått strategiske partnerskap, fordi det bidrar til å bedre pasientforløpet, og sikrer at rammene for å motta rett behandling til rett tid er til stede. Forskning på, og leveranse av medisin er fortsatt vår hovedoppgave, men vi tenker nytt, sier Hilde Medbøe, Healthcare Solution Manager i Novartis.

Bedre hjertediagnostikk

Hun forteller at Novartis føler ansvar for at rammene for optimal behandling ivaretas. Det betyr at selskapet leverer nyskapende medisiner, samtidig som de bidrar med ekspertise og erfaring som sikrer at rett pasient får rett behandling til rett tid. I Norge blir vi flere og eldre, og Novartis tilbyr nye perspektiver og løsninger for å møte ressurs-utfordringene i helsesektoren.

Over de siste årene har Novartis og Ahus (Akershus universitetssykehus) samarbeidet om hvordan kunstig intelligens og helsedata kan bidra til bedre hjertehelse. Ahus har gjennom dette samarbeidet, bygget en moderne innovasjonsplattform, som muliggjør å bruke kunstig intelligens på helsedata. 

– Vi vil forbedre hjertesvikt-diagnostikken, ved bruk av kunstig intelligens, og fange opp tilfellene av hjertesvikt tidligere, slik at behandling begynner fortest mulig, forteller Medbøe.

Og samarbeidet er ikke det eneste.

Kreftoverlevere

Over flere år har Novartis samarbeidet tett med Kreftkompasset og deres mentorskapsprogram, hvor kreftpasienter etter behandling får støtte og veiledning av en mentor, for å komme tilbake til hverdagen.

– Flere Novartis-ansatte har vært mentorer, og jeg har vært så heldig å få være en av dem. Erfaring med hva overlevende står i gir nye perspektiver som er nyttige for oss på jobb, og også økt kompetanse til å stå trygt i samtaler om livets opp- og nedturer, forklarer Healthcare Partnership Director Eli Bergli.

Tidligere mentorer forteller om hvor givende det er å få større forståelse for det å overleve kreft, og hvilke utfordringer overleverne møter. Mange beskriver vanskeligheter med å komme tilbake i jobb, og dette har vært et viktig tema i samtalene med mentorene, i løpet av året mentorskapsprogrammet varer.

– Arbeidsinkludering er viktig for å hjelpe overlevende tilbake i jobb, og klare å stå i jobb eller finne en ny karrierevei. Støtte i disse utfordringene har vært sentralt for oss som mentorer. Det å ha vært mentor, har gitt meg mye. Ikke bare har vi hatt jevnlig kontakt i løpet av det året programmet varte, men vi har fortsatt kontakt. Det setter jeg stor pris på, sier Bergli.

Innovasjon

– Novartis ønsker å være en konstruktiv partner for å løse utfordringene i helsesektoren, og derfor inngår vi samarbeid og partnerskap med mange ulike aktører, fortsetter hun.

Health2B er en åpen innovasjonsklynge, der OUS, Norway Health Tech og Oslo Science Park har skapt en arena for dialog og diskusjon med helseindustri, akademia, pasienter, brukere og andre helsetjenester og samarbeidspartnere. Sammen med blant annet Novartis jobber de for å finne innovative løsninger.

– Novartis var første gullpartner i Health2B. Vi er også involvert i klynger som Oslo Cancer Cluster, Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech og The Life Science Cluster, fordi vi må finne bærekraftige, verdibaserte og ressursbesparende måter å yte omsorgstjenester på, mens vi sikrer pasientene rett behandling til rett tid, og dit er vi på vei, avslutter Bergli.

Novartis er et nytenkende legemiddelselskap. Vi er først ute med nyskapende celleog genterapier i Norge. Vi forsker og utvikler legemidler innen et bredt spekter av terapiområder, som kreft, kroniske- og sjeldne sykdommer. Vi er stolte av å være en konstruktiv samarbeidspartner som skaper nye løsninger i helsesektoren.

Les mer på novartis.com

Av Jarle Petterson

Next article