Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Helseteknologi i fremtidens sykehus
Fremtidens sykehus

Helseteknologi i fremtidens sykehus

Norske sykehus har mye å hente på å ta i bruk nytt medisinsk teknisk utstyr og digitale løsninger. Norge har allerede en rekke nyskapende selskaper som utvikler løsninger innen forebygging, behandling, sikkerhet, logistikk og arbeidsmetoder.

Den norske helseindustrien omsatte for 96 milliarder kroner i 2020. Men minst like viktig; industrien og selskapene tilbyr løsninger som øker livskvalitet og sparer samfunnet for betydelige kostnader. Løsningene bidrar også til å sikre god kvalitet og økt effektivisering av tjenestene.

Norway Health Tech er en klynge med flere enn 270 medlemmer. Størsteparten av medlemmene er selskaper som lager smarte teknologiske løsninger til kommune- og spesialisthelsetjenesten. Og de trengs. For uansett hvor mange nye hender som rekrutteres til helsevesenet, så vil det å ta i bruk ny teknologi være en kritisk del av løsningen for fremtidens bærekraftige helsevesen.

Lena Nymo Helli

CEO i Norway Health Tech

Økt offentlig-privat samarbeid

Norway Health Tech bidrar til å øke implementeringstakten gjennom å hjelpe selskapene å få verifisert sine løsninger, legge til rette for økt offentlig-privat samarbeid, bidra til at løsningene deres tas i bruk raskere på norske sykehus, og knytte kontakter utover Norge, slik at de smarte løsningene også kan eksporteres.

Et av initiativene Norway Health Tech har bidratt til er Health2B i Forskningsparken, som er en møteplass for offentlig sektor og helseteknologiselskapene. Initiativet har allerede skapt fruktbare samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus og flere av selskapene i klyngen.

Gode eksempler

Eksemplene på selskaper som Norway Health Tech hjelper, og som har lykkes med å implementere smarte digitale løsninger i sykehussektoren, er mange. Blant disse finner vi Dignio, som lager medisindispensere og måleapparater for pasienter som bor hjemme, og Tellu som har utviklet et helhetlig økosystem for all hjemmeoppfølging av pasienter. Andre eksempler er Decon-X som lager en desinfeksjonsrobot for sykehus, samt Tidewave og Ably som utvikler intelligente sykehussenger.

Fakta om Norway Health Tech

En non-profit medlemsorganisasjon som jobber for å gjøre Norge til verdens beste arena for helseinnovasjon, og hjelpe norsk helseteknologi ut i verden.

Har mer enn 270 medlemmer bestående av helseteknologiselskaper, kommuner, helseforetak og konsulentselskaper.

Misjonen er å akselerere testing, implementering og skalering av ny teknologi for å forbedre forebygging, behandling og rehabilitering. Slik kan fremtidens helseutfordringer løses på en bærekraftig måte.

Norway Health Tech er støttet av Viken fylkeskommune, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Teknologiformidling, Oslo kommune, Osloregionen, EU og Nordic Innovation.

Next article