Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Tar norsk helse-tech inn i dette århundret
Sponset

Når helsepersonell i kommunene drar på jobb, gjør de en IT-reise mer enn ti år tilbake i tid. Det er på tide å omforme, tenke nytt og gjøre helsevesenet bedre for alle. Nå kommer en løsning som er skreddersydd norske behov, med alle funksjoner i én pakke.

– Hovedmålet vårt er å hjelpe helsevesenet gjennom eldrebølgen. Da må ting løses mer effektivt. Mye mer effektivt, sier Ingebjørn Bleidvin, lege og Chief Medical Officer i IT-selskapet Aidn.

Aidn samler medisinske, administrative og logistiske funksjoner for kommunehelsetjenesten i én pakke. De har et kompromissløst fokus på å gjøre systemet enkelt for sluttbrukerne. Det gir en enklere drift, mer fornøyde ansatte og mer tid til pasientene.

– Helsevesenet er ekstremt komplekst, samtidig som det bokstavelig talt handler om liv og død. Derfor må nødvendigvis risikoviljen være lav. Men paradoksalt nok kan lav innovasjonstakt gi oss utdaterte og vanskelige systemer, som i seg selv blir et problem, sier Bleidvin.

– Opplæring er et åpenbart eksempel. Vi kan ikke ha så vanskelige systemer at folk må gjennomgå lange kurs for å forstå dem. Man sender ikke ansatte på kurs før de får begynne å bruke Word, Teams eller Facebook. Helsevesenet både fortjener og trenger like enkle og effektive verktøy som vi tar for gitt i hverdagen vår ellers.

Informasjonsdeling er bygget inn i Aidns DNA. Det gir helt nye muligheter for å kommunisere og dele informasjon på tvers av helsevesenet.

For kommunene

– Spesielt til og fra kommunehelsetjenesten har det så langt vært veldig vanskelig å få god informasjonsflyt. Dagens kommunesystemer er i altfor stor grad «papir på data». Vi har bygget opp et strukturert og automatiserbart kjernesystem fra bunnen av, med det nyeste av teknologi. Det muliggjør en digitalisering av kommunehelsetjenesten, som vi har ventet på i 20 år, forklarer Bleidvin.

Siden dagens kjernesystemer for journaler og saksbehandling er så gamle og tungrodde, har det vokst frem en rekke mindre tilleggstjenester rundt dem. For Aidn har det vært viktig å få på plass et helt nytt kjernesystem, som dekker kommunenes behov, uten fordyrende og kompliserende tilleggs-systemer.

– Aidn dekker et stort spekter av oppgaver. Samtidig er det viktig å understreke at vi ikke ønsker å bli alt for alle. Vi fokuserer på kommunehelsetjenesten og primærhelsetjenesten, og legger stor vekt på å støtte og bruke nasjonale løsninger, som Kjernejournal og Sentral forskrivingsmodul.

Klar for eldrebølgen

Skal helsevesenet klare økningen i eldre pasienter, forutsetter det at dyrebart personell bruker mindre tid foran PC-en. Bruker de mindre tid på Aidn, når vi det målet. Det er derfor løsningen er bygget med brukeren i sentrum. Dagens systemer er saksbehandlingssystemer det er skrudd og mekket på, og er ikke bygget for sluttbrukerne.

– Den indre logikken i systemene har mer å si enn man skulle tro, og ett av våre fortrinn er at Aidn er utviklet så tett på de som faktisk jobber i det norske helsevesenet. Brukervennlighet griper inn i alt. Et eksempel er personvern. Vi har ansatt svært erfarne jurister og eksperter på informasjonssikkerhet, men det hjelper ikke, dersom brukerne ikke forstår at informasjon blir sendt til feil mottager.

Posisjonen som oppstart-selskap i et større konsern, fremhever Bleidvin som en trygghet og en styrke.

– Vi er en startup som ikke tar kundenes lojalitet for gitt. Vi må yte topp kundeservice og ha et kvalitetsprodukt for alle brukerne. Samtidig kan vi trekke på erfaringen fra de andre selskapene i Kernel, om vi stanger hodet i veggen. Dette gir en unik blanding av frihet og erfaring. Og ikke minst er Aidn en langsiktig satsing. Vi er kommet for å bli.

En helt ny hverdag for helsepersonell,
pasienter og pårørende

Aidn leverer “En innbygger – en journal” for det norske helsevesenet.

Av Jarle Petterson

Next article