Skip to main content
Home » Fremtidens sykehus » Ny applikasjon for pasientinnsikt i sanntid
Sponset

Da Olav Willumsen Haugå tok doktorgraden sin i matematikk, så han at helsesektoren var begynt å bli modent for å ta i bruk avansert matematikk og kunstig intelligens. Nå vil han ta det ut i verden og skape verdi for andre og, ja, rett og slett endre verden litt. 

– Vi bruker vår kompetanse innen matematikk og programmering til å gjøre data-drevne helsetjenester til virkelighet. Det vil si, vi bygger programvare basert på data som eksisterer i journalsystem, som gir verdi for sykehus og dets ansatte, sier Haugå, CEO i Deepinsight. 

Olav Willumsen Haugå

CEO i Deepinsight

Deepinsight er et søsterselskap til DIPS. Derfor fungerer deres løsninger med sykehusets eksisterende journalsystem. En av applikasjonene Deepinsight har bygget, er et program som gir klinikere pasientinnsikt. Applikasjonen kan brukes både innenfor psykiatrien, og på andre kliniske bruksområder. Applikasjonen henter data ut fra DIPS og pasientrapporterte data – PROMs, som for eksempel Checkware. Så sammenstiller den dataene og gir et visuelt bilde over pasientens utvikling. Applikasjonen kan vises inne i DIPS, så man trenger ikke forholde seg til et nytt program. 

Enkel, visuell oversikt

Med denne applikasjonen, får klinikerne tilgang til fersk helsedata fra DIPS EPJ (elektronisk pasientjournal) og PROM-rapporterte skjema. De får en enkel, visuell oversikt over pasientens utvikling over tid. Dermed kan klinikeren forberede seg raskere og bedre før møtet med pasienten, og enklere se om behandlingen som gis har ønsket effekt. 

Vi bygger en framtid for et moderne helsevesen!

– Avdelingsledere kan følge resultatet av pasientbehandlingen på avdelingsnivå eller se om man finner pasientpopulasjonskarakteristikker på avdelingsnivå, sier Haugå og legger til at de har brukt mye tid på å forsikre seg om at programmet skaper verdi.

– Vi har utviklet det i samarbeid med DIPS og Modum Bad og deres klinikere. Vi er opptatt av at det skal være brukervennlig og treffe behovet, sier han. 

Foto:Daniel Jacobsen/Nucleus

Tidsbesparende for klinikeren 

I dag bruker klinikerne mye tid på å grave frem informasjon, forstå den og få det nødvendige kunnskapsgrunnlaget som kreves for å kunne behandle pasienten på best mulig måte. 

– Dette verktøyet hjelper klinikerne til å få bedre innsikt i behandlingen de gir pasienter. De vil lettere se om behandlingen har effekt og om pasientene blir bedre. Innen psykiatrien, kan man for eksempel se utviklingen visuelt fremstilt over tid på forskjellige parametere, som angst og depresjon. Ved spiseforstyrrelser, kan man følge andre konkrete, spesifikke parametere, sier Haugå, og legger til: 

– Klinikerne får et verktøy som gir dem bedre oversikt over utviklingen til pasientene. Pasientene kan raskere bli friske og man får dermed behandlet flere pasienter. 

Gir bedre behandling

Med dette verktøyet kan terapeuten lettere se om behandlingen har effekt. Man kan se utviklingen visuelt fremstilt over tid på forskjellige parametere, som for eksempel angst og depresjon. Ved spiseforstyrrelser, kan man for eksempel følge andre konkrete, spesifikke parametere.

– Dette gir bedre behandling for pasienten, og en mer effektiv hverdag for terapeuten, sier Haugå.

Av Marte Frimand

Next article