Home » Fremtidens sykehus » Behandler pasienter med mobil
Fremtidens sykehus

Behandler pasienter med mobil

Flere av arbeidsprosessene som tidligere ble utført på PC eller med annet utstyr gjøres nå mer effektivt på mobiltelefonene, og med høyere grad av pasientsikkerhet. Foto: Getty Images

Når deler av legens og sykepleierens jobb gjøres på mobil og nettbrett, endres hverdagen for både ansatte og pasienter. Sykehuset Østfold ligger i front når det gjelder å jobbe på nye, mobile måter.

Som det eneste sykehuset i Norden som tilfredsstiller nivå 6 på den anerkjente EMRAM-skalaen for bruk av moderne datasystemer i sykehus, er Sykehuset Østfold vant til å være tidlig ute med ny teknologi. Mobile enheter har blitt en naturlig del av arbeidshverdagen ved sykehuset på Kalnes.

– Vi valgte å være tidlig ute med mobile måter å jobbe på og det er ingen tvil om at dette effektiviserer arbeidsdagen og gjør at våre ansatte får mer tid til pasientene, sier Morten Lie, systemansvarlig telefoni, mobiltelefoni og mobile management ved Sykehuset Østfold.

Morten Lie

Systemansvarlig telefoni, mobiltelefoni og mobile management ved Sykehuset Østfold

Sykehuspartner står bak

Det er Sykehuspartner som drifter og forvalter løsningen med mobiltelefoner og nettbrett i pasientbehandlingen og som tilrettelegger og installerer applikasjonstjenester på enhetene.

– En mobil enhet fungerer som et multifunksjonsverktøy for kommunikasjon og informasjonsbehandling, som langt på vei bidrar til å erstatte eldre teknologi som fasttelefoner, personsøkere og telefax. Fra de mobile enhetene kan man blant annet styre pasientflyt og ressurser, sende beskjeder og registrere i journalsystemer, forteller Sigurd Tveit Kristoffersen, tjenesteutvikler i Sykehuspartner.

Sigurd Tveit Kristoffersen

Tjenesteutvikler i Sykehuspartner

Det er utviklet produktpakker slik at helseforetakene kan få mobile enheter med standardiserte produkter tilpasset ulike bruksmønster og bruksområder. Et eksempel på dette er skiftenheter, som kan benyttes av flere ansatte. Det er også etablert en katalog med applikasjoner som viser alle mobilapplikasjoner som er tilgjengelige i Helse Sør-Øst sin infrastruktur, og som alle helseforetakene i Helse Sør-Øst etter hvert kan ta i bruk.

Store gevinster

Flere av arbeidsprosessene som tidligere ble utført på PC eller med annet utstyr gjøres nå mer effektivt på mobiltelefonene, og med høyere grad av pasientsikkerhet. Estimater viser at en helsearbeider kan spare inntil èn time hver dag, gjennom for eksempel å kunne ta bilder og video i pasientbehandling og ved å bruke mobile enheter i forbindelse med digital hjemmeoppfølging og blodprøvetagning. I tillegg har man rask tilgang til nyttige oppslagsverk, enkle tolketjenester og avviksregistering.

På Sykehuset Østfold er det kjøpt inn 1 700 mobiltelefoner, noe som har redusert antall fasttelefoner fra 4 000 til 600 og antall personsøkere fra 4 000 til 40. Samlet i Helse Sør-Øst er det derfor store kostnader å spare.

Viktig del av moderne sykehus

Det å etablere mobile måter å jobbe på er en naturlig og viktig del av fremtidens sykehus. Derfor planlegger for eksempel Oslo Universitetssykehus (OUS) en stor satsing på mobile enheter i forbindelse med åpning av OSBL og Radiumhospitalet. Med Sykehuspartner på laget er man godt i gang med planleggingen.

Sykehuspartner leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst.

Les mer på sykehuspartner.no

 Tekst: Tor Arne Olsen, Spesialrådgiver, Sykehuspartner

Neste artikkel