Skip to main content
Home » Folkehelsen » Hvilke vaksiner bør voksne ta?
Folkehelsen

Hvilke vaksiner bør voksne ta?

Foto: Getty Images

Den første vaksinen kom allerede i mai 1796. Denne dagen satte den engelske landsbylegen Edvard Jenner den første vaksinen som skulle beskytte mot kopper. I dag har vi solide vaksinasjonsprogrammer for barn og ungdom, men få kjenner til hvilke vaksiner voksne bør ta.

Per Aabakken

Daglig leder i Sanofi vaksiner og leder av LMIs faggruppe for vaksiner

– En undersøkelse viser at 9 av 10 nordmenn mener vaksiner er et viktig tiltak for å forebygge sykdom i Norge. Men bare halvparten av oss føler vi har nok kunnskap om tilgjengelige vaksiner for voksne, sier Per Aabakken. Han er leder av Legemiddelindustriens faggruppe for vaksiner og daglig leder i Sanofi vaksiner.

Undersøkelsen er utført av Kantar Public for LMI, og 1 035 personer i alderen 18-85 år deltok. Undersøkelsen viser også at nordmenn har stor tillit til vaksiner anbefalt av myndighetene. 6 av 10 mener det bør innføres et vaksinasjonsprogram for voksne, tilsvarende det man har for barn.

Reduserer presset på helsetjenesten

– Andelen eldre vil øke betydelig i årene som kommer, og dette vil utfordre kapasiteten i blant annet helsevesenet. Gjennom pandemien har vi erfart at voksne og eldre er spesielt sårbare for infeksjonssykdommer og trenger beskyttelse, sier Aabakken.

– I tillegg kan vaksinasjon bidra til å holde flere i arbeid, samt forebygge infeksjoner som ellers ville trenge antibiotikabehandling. Det er viktig i kampen mot vår tids stille pandemi, antibiotikaresistens. Et velfungerende voksenvaksinasjonsprogram med god oppslutning vil også kunne gjøre oss bedre rustet til neste helsekrise, sier han videre.

Anbefaler vaksinasjonsprogram for voksne

LMI mener regjeringen bør følge opp Folkehelseinstituttets anbefaling fra 2018 og implementere et vaksinasjonsprogram for voksne så snart som mulig.

– Dette kan skje gradvis, og bør inkludere klare anbefalinger for vaksinasjon, informasjonssystemer som når allmenheten, for eksempel SMS-påminnelse, insentiver for informasjon og administrasjon av vaksiner, samt god tilgjengelighet av vaksinasjon, sier Aabakken.

Disse vaksinene anbefales for voksne:

1. Oppfriskning

  • Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio hvert tiende år.

2. Årlig eller hvert tiende år:

  • Influensavaksine årlig.
  • Pneumokokkvaksine hvert 10. år, litt avhengig av hvilken vaksine som benyttes.
  • Koronavaksine.

3. En eventuell ny anbefaling for 50+:

  • Herpes zoster (helvetesild).

På Folkehelseinstituttets nettsider finner man informasjon om hvilke vaksiner som er anbefalt om man skal ut å reise. Du kan også kontakte en reisevaksinasjonsklinikk.

Du kan enkelt finne ut hvilke vaksiner du har fått ved å gå inn på www.helsenorge.no.

Av Marte Frimand

Next article