Skip to main content
Home » Folkehelsen » Målet er at flere kvinner kan stå i jobb i overgangsalderen
Folkehelsen

Målet er at flere kvinner kan stå i jobb i overgangsalderen

Foto: Klar

Nesten hver tredje kvinne opplever så betydelige plager i overgangsalderen at de får problemer med å fungere og risikerer å falle ut av arbeidslivet. Nå er det satt i gang et forskningsprosjekt hvor formålet er å bidra til bærekraftig arbeidsdeltakelse for kvinner i overgangsalderen.

– Overgangsalder er en normal livsfase i kvinners liv, og noe alle kvinner går igjennom. Til tross for dette har vi ikke snakket om de plagene mange kvinner får, og hvordan disse påvirker arbeidsdeltakelse. Det kan være noe av grunnen til at forskning på overgangsalder og arbeid har vært fraværende i en norsk kontekst.  Dette vil vi gjøre noe med, forteller Inger Haukenes. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og leder KLAR, et forskningsprosjekt om overgangsalder og arbeid.  

Inger Haukenes 

Førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen og leder av KLAR. 

Kvinners sykefravær varierer

Inger Haukenes og Silje Mæland har vært sykefraværsforskere i mange år og blant annet jobbet med kjønnsforskjeller innen sykefravær. De har hele tiden registrert at kvinner har et høyere sykefravær enn menn, men ikke funnet noen entydige svar på hvorfor det er sånn.

– Vi kan se at sykefraværet varierer i løpet av kvinners livsløp. Det er noe høyere i forbindelse med graviditet, og øker også når kvinnene går inn i overgangsalderen. Det kan se ut til at overgangsalderen påvirker sykefraværet i større grad enn det vi har vært klar over, og det er denne erkjennelsen som er bakgrunnen for KLAR-prosjektet, forklarer Haukenes.

I forskningsgruppen for «Arbeid, helse og kjønn» så de nærmere på kunnskapen rundt overgangsalder og arbeidsdeltakelse og besluttet å forfølge temaet i et konkret forskningsprosjekt. Søknad om finansiering gikk til Grieg Foundation som nå har gått inn med 20 millioner kroner til forskningsprosjektet KLAR. Prosjektet startet i januar, skal gå over fire år, og er et samarbeidsprosjekt mellom partnerne i Alrek Helseklynge, en tverrfaglig gruppe fra blant annet Universitetet i Bergen, NORCE, Høgskulen på Vestlandet og internasjonale partnere fra Storbritannia og Danmark.

Firedelt prosjekt

KLAR-prosjektet består av fire arbeidspakker der den første studien handler om å samle inn mest mulig erfaringer om hvordan kvinner opplever overgangsalderen både i forhold til arbeidslivet og helsevesenet. I denne fasen skal forskerne også intervjue ledere i private og offentlige virksomheter, samt HR-ledere, for å skaffe en god oversikt over hva som skjer i norsk arbeidsliv.

– I den andre studien skal vi bruke de nasjonale helse- og trygderegistrene som gir svært god informasjon om befolkningens helse og sykefravær. Dataene herfra skal vi koble for å undersøke mønstre i diagnoser og sammenheng med sykefravær hos kvinner i overgangsalderen, sier Haukenes.

Den tredje studien skal oversette internasjonale retningslinjer for overgangsalder og arbeid fra EMAS, en europeisk organisasjon som arbeider for evidensbasert kunnskapsdeling og policy utforming om overgangsalder på arbeidsplassen. Retningslinjene eller rådene går til kvinner i overgangsalderen, ledere, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og helsepersonell.

Den fjerde arbeidspakken handler om kommunikasjon og formidling:

– Dette syns vi er ekstra viktig. Derfor stiller vi opp på alt vi kan og deltar mest mulig både ved å gi intervjuer og holde foredrag. Vi merker en økende interesse både fra grasrota, men også at NAV og ulike bedrifter i mye større grad er interessert i dette nå enn tidligere, tilføyer hun.

Det finnes ingen quickfix

Det viktigste målet er å finne tiltak som kan bidra til at flere kvinner kan stå i arbeid i den perioden de er i overgangsalderen.

– Det finnes ingen quickfix, så vi må gå i mange retninger for å finne ut av det. For det er et faktum at denne overgangen i kvinnens liv kan gi helseproblemer som gjør det vanskelig for noen kvinner å bli stående i arbeid. Vi trenger mer kunnskap for å håndtere dette på en bedre måte. Hva kan kvinnene gjøre selv, og hvordan lederne deres kan bidra for å gjøre situasjonen lettere er på listen over hva vi vil finne ut av, avslutter Haukenes. 

FAKTA

Alrek helseklynge skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

Les mer på uib.no/alrekhelseklynge

Av Tom Backe

Next article