Skip to main content
Home » Folkehelsen » –Frivillighet gjør noe med meg som menneske
Sponset

Etter en tid som pensjonist, ønsket Kjartan (69) å fylle noe av tiden han hadde tilgjengelig til å gjøre noe meningsfullt for andre. I Kirkens SOS får mennesker som tar kontakt, nyte godt av hans livserfaring og kompetanse.

Tre år har gått siden Kjartan tok kontakt med Kirkens SOS og gjennomførte opplæringsprogrammet som alle nye frivillige må gjennom.

– Frivillighet har gjort livet mitt rikere. Her får jeg brukt mine erfaringer og evner til å være en støtte for andre, sier Kjartan.

Som frivillig har han rundt to vakter i måneden i fellesskap med andre frivillige.

– Det er godt å kjenne på at en samtale kan gi innringer en opplevelse av å bli sett og lyttet til. Det gir også meg håp om at vi kan gjøre noe godt for andre. Det er alltid meningsfullt å bære medmenneske for andre, forteller 69-åringen.

Et lyttende medmenneske

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon, chat og melding. Her kan alle ta kontakt helt anonymt når livet er vanskelig. Rundt 1 100 dedikerte frivillige medarbeidere bemanner tjenestene og besvarer nær 170 000 henvendelser i året. Det kan være alle former for kriser, og de frivilliges oppgave er å være et lyttende medmenneske og gjennom samtalene fremme livsmot og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise.

– Som frivillig blir man godt forberedt gjennom organisasjonens opplæringsprogram. Gjennom et langt arbeidsliv har jeg deltatt på mange kurs gjennom årene, men opplæringen her var noe av det beste. Den forberedte meg ikke bare på de frivilliges oppgaver, men forbedret også min evne til empatisk lytting og støttende kommunikasjon, forteller 69-åringen engasjert.

Seniorer er attraktive frivillige

Pågangen er imidlertid langt større enn man klarer å besvare – og Kirkens SOS trenger alltid nye frivillige. Generalsekretær Lasse Heimdal i Kirkens SOS, håper at flere pensjonister gjør som Kjartan og blir frivillig. Deres livserfaring, kunnskap og engasjement tilfører stor verdi til tjenesten, som kommer mange mennesker til gode. 

– Pensjonister kommer med en rikdom av erfaring og perspektiver som er uvurderlig for vårt arbeid – både i samtalene og i frivilligfelleskapet. Vi håper flere har lyst og mulighet til å bli en del av vår tjeneste. Det er mange som har bruk for deres livserfaring og kompetanse, og vi vet at å være frivillig gjør noe med deg som menneske, sier Heimdal.

Lasse Heimdal

Generalsekretær i Kirkens SOS

VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE. HAR DU TID TIL Å LYTTE?

Struktur og fleksibilitet

Kirkens SOS er et fellesskap der frivillige i aldre og med ulike etnisiteter og livssyn kommer sammen for å gjøre forskjell, og det tilbys fleksible løsninger som passer din livssituasjon. Som frivillig er det fint om du kan ta rundt to vakter i måneden – enten på ett av de mange vaktrommene rundt i landet, eller hjemme på PC-en i digitale vaktrom. Uansett er du aldri alene på vakt.

– For de som av forskjellige årsaker ikke kan dra til et av sentrene våre, så er det mulig å være frivillig hjemmefra. På den måten kan man være til hjelp, uansett hvor du er, forklarer Heimdal.

Å være frivillig er en styrke

For Kjartan har hans engasjement som frivillig hatt stor betydning i livet hans. 

– Jeg kommer i kontakt med mennesker jeg ellers aldri ville ha møtt, og våre samtaler gir meg nye perspektiver på livet. Jeg forteller ofte til andre at mitt liv som pensjonist har blitt betydelig bedre etter at jeg startet som frivillig i Kirkens SOS, avslutter 69-åringen.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?

Av Kristian Mendoza

Next article