Skip to main content
Home » Folkehelsen » Velkommen til Helseinnovasjonsuka
Folkehelsen

Velkommen til Helseinnovasjonsuka

Foto: Drone Nord AS
Foto: Drone Nord AS

Fra 23. til 27. september arrangerer Inovacare med partnere Helseinnovasjonsuka i Bodø. Årets tema er kultur og helse, med fokus på å sette mennesket i sentrum av fremtidens helsetjeneste.

Kultur omfatter mange dimensjoner som er avgjørende for god livskvalitet og et velfungerende helsevesen. Det handler om hvordan vi skaper god arbeidskultur og engasjerer studenter og fagfolk til å velge helsefag og trives i jobben, hvordan vi kommuniserer med hverandre, hvordan vi utnytter teknologi, forskning og næringslivets innovasjonskraft for å utvikle bedre helsetjenester sammen, og hvordan vi kan engasjere innbyggere til å ta en mer aktiv rolle i tiltak som fremmer god helse i lokalsamfunnet.

I en tid med komplekse utfordringer, og hvor teknologi som kunstig intelligens transformerer samfunnet og måten vi leverer og mottar helsetjenester på, er kultur for læring og tverrfaglig samarbeid avgjørende.

Vi trenger både lærende individer og et lærende helsevesen.

Innsikt, inspirasjon og læring

Målet med Helseinnovasjonsuka er å øke innovasjonskultur og innovasjonskraft i regionen. Her tilbys ulike arrangementer for innsikt, inspirasjon og læring for alle som er interessert i helse, digitalisering og innovasjon, enten du er student, helsearbeider, helseleder, prosjektleder, industrirepresentant, forsker, jobber med utdanning, er aktiv innbygger eller pasient.

Kom og lær mer om Kunstig intelligens, digitale pasientforløp, bli med på innbyggerdialog eller burgerfest med næringslivet. Dette er bare noe av det som skjer gjennom uka i september. 

Bli med oss og form fremtiden i helse i 2024 – året Bodø er Europeisk kulturhovedstad!

Helseinnovasjonsuka er et velorganisert, faglig godt og supernyttig arrangement

Camilla Lobben, Tellu

På Helseinnovasjonsuka fikk jeg sett i praksis hvordan ord er blitt til handling i utvikling av samhandlingsløsninger mellom nivåene i helsetjenesten og hvordan samarbeid mellom helseaktører kan etableres

Ørjan Stene, Helsedirektoratet

Sjekk ut programmet på helseinnovasjonsuka.no.

Helseinnovasjonsuka eies av Inovacare – innovasjonsarena for digitale helseløsninger.

Next article