Skip to main content
Home » Folkehelsen » Overskudd og god helse med sykling  
Folkehelsen

Overskudd og god helse med sykling  

Barn trenger gode vaner som aktiv transport med sykkel og gange gir. Da får de gode helsevaner for resten av livet. Med 30 km/t skaper man tryggere nærmiljø, og ved skoler vil Syklistforeningen senke farten ytterligere, til 20 km/t. Foto: iStock

Sykling gir bedre helse, trivsel og nærmiljø. Visste du at med moderat sykling, som til og fra jobb eller på fritiden, får du det du trenger av fysisk aktivitet?  

Helsedirektoratet anbefaler alle voksne og eldre å være moderat fysisk aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken. Det vil si omtrent 20-40 minutter hver dag.  

– Sykling gir bedre helse. Mange påpeker at sykling gir fysisk aktivitet, mental pause i hverdagen og økt velvære og glede, sier Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistforeningen.  

Eline Oftedal 

Generalsekretær i Syklistforeningen 

Halvparten av folks daglige reiser i 2023 var under fem kilometer, ifølge Statens vegvesen. Det gir bedre helse om man erstatter noen av disse turene med sykkel. Det gir også positive utslag for miljø og klima, da trafikk er en av hovedkildene til støy, svevestøv og mikroplast.   

Barn og gode vaner  

Barn, og spesielt ungdom, er opptatt av å klare reisene selv. De ønsker å kunne komme dit de skal uten at voksne kjører dem. Mangel på transportmuligheter er et av de største hindrene for at de skal kunne være med på fritidsaktiviteter, viser funn fra kartlegginger som Barnas Transportplan. Om barn går eller sykler til og fra skolen og fritidsaktiviteter, får de gode vaner som er bra for helsa. De utvikler selvstendighet og mestringsfølelse, noe som er viktig for en sunn utvikling. 

All sykling gir treningseffekt, også elsykler   

Daglige transportetapper er viktige kilder til fysisk aktivitet. Med aktiv transport som sykkel eller gange slår man «to fluer i ett smekk». For noen er sykkelturen til og fra jobb hard trening, med påfølgende dusj og klesbytte. Andre foretrekker mer moderat aktivitet. Med en elsykkel tar man seg lett opp bakker og lengre distanser uten å bli svett. Mange studier bekrefter god treningseffekt av elsykkel. Legeforeningen bekrefter at økt bruk av elsykkel som transportmiddel kan gi store positive effekter for folkehelse, miljø og kø. 

30 er det nye 50 

Stadig flere sykler, og 71 prosent har tilgang til sykkel. Høy fart i trafikken og manglende gang- og sykkelfelt er et problem. Manglende trygghet når man sykler i trafikken er hovedgrunnen til at mange kvier seg for å sykle mer. I dag er den generelle fartsgrensen i byene 50 kilometer i timen.  

– Vi vet at opplevd utrygghet er hovedgrunnen til at folk lar sykkelen stå. Der de syklende må dele veibane med biler, blir fart og utrygghet et problem. Erfaring fra andre land viser at 30 kilometer i timen gir bedre nærmiljøer, økt trygghet, mindre støy, svevestøv og mikroplast, sier Oftedal.

Ved 30 kilometer i timen blir skoleveier tryggere og gir færre farlige situasjoner. Forskning viser at skadeomfanget for myke trafikanter som blir truffet av bil er betydelig mindre alvorlig i 30 kilometer i timen, sammenliknet med 40- og 50 kilometer i timen. Med trygge nærmiljø for sykkel og gange, blir det bedre for myke trafikanter. Det fører til at flere sykler og går, noe som gir bedre nærmiljø, luftkvalitet og helse for alle.  

Hjertet står litt saktere i 30 km/t: Sykling gir bedre helse, og for å sikre god sykling, trenger vi trygge veier. Da er lavere fart viktig. Med 30 km/t ser alle hverandre litt før, og alle får litt lengere tid til å reagere.

Next article