Skip to main content
Home » Folkehelsen » Tar nye grep for å forebygge vold og overgrep
Sponset

Vold og overgrep er et betydelig samfunnsproblem og folkehelseproblem. I både Vestfold og Telemark jobbes det nå systematisk og målrettet for å gjøre noe med dette. Satsingen har fått tittelen «Sammen Mot». Barn og unge er den prioriterte målgruppen.

– Dersom vi skal være med å forebygge at vold og overgrep skjer, må vi erkjenne at dette dreier seg om et folkehelseproblem som krever nye løsninger.  Vi må komme enda tidligere inn i årsakskjeden og utvikle nye måter å møte denne utfordringen i folkehelsearbeidet, sier prosjektleder for «Sammen Mot», Oda Kobro Börjesson i Telemark Fylkeskommune.

Oda Kobro Börjesson 

Prosjektleder for «Sammen Mot» i Telemark Fylkeskommune 

Innsats i tre pilotkommuner

Som eneste fylke i landet fikk Vestfold og Telemark i perioden 2020-2023, tilskudd fra Helsedirektoratet til det nytenkende prosjektet. Færder, Larvik og Midt-Telemark har vært pilotkommuner.

De tre tiltakene i «Sammen Mot» varierer i både målsetting, målgrupper, organisering og innhold. Felles for tiltakene er likevel målet om å utvikle kompetanse, kunnskap, holdninger, verdier og ferdigheter som fremmer trygghet hos både voksne og barn i kommunene.

Universell forebyggende innretning

Tiltakene i «Sammen Mot» har en universell forebyggende innretning. Det handler om å utvide ansvaret for forebygging av vold og overgrep og styrke beskyttelsesfaktorer.

Dette skiller satsingen fra andre tiltak, som ofte retter seg mot å gjenkjenne tegn på overgrep eller mot risikogrupper og risikoadferd. Målet er å utvikle kompetanse på hvordan man kan komme enda tidligere inn i årsakskjeden enn det tradisjonelt individrettet forebyggende arbeid gjør.

– Varig tiltak i Larvik

I Larvik kommune gjennomføres prosjektet «Jeg er meg». I prosjektet jobbes det med å øke bevissthet og kompetanse hos ansatte og foreldre knyttet til ulike dimensjoner rundt barn og unges naturlige seksuelle utvikling og om seksuelle overgrep.

– Med «jeg er meg» ønsker vi å styrke ansatte på helsestasjon, i barnehage, skole og skolehelsetjenesten sin kunnskap og bevissthet om barn og unges naturlige seksuelle utvikling og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd. Tiltaket bygger på helhetlig kompetanse bestående av teoretisk kunnskap, ferdigheter og personlige egenskaper, sier Mette Synøve Omsland, som er prosjektansvarlig i Larvik kommune sammen med Inger Marie Otterdal.

Mette Synnøve Omsland

Ansvarlig for prosjektet «Jeg er meg» i Larvik kommune

– I Larvik er det bestemt at det blir et varig tiltak fra 2025, sier Omsland stolt.

Midt-Telemark skal være trygt og godt oppvekststed

Midt-Telemark kommune utvikler et felles kompetanseløft for ansatte, frivillige og innbyggere. Felleskompetansen utvikles i bred samhandling med befolkningen og med faglig bidrag og støtte fra RVTS-sør. 

– Alle voksne som jobber med barn og unge skal ha kompetanse til å etablere gode relasjoner, forstå og støtte barn og familier. De skal kjenne lovverk og lokale retningslinjer og hjelpetilbudet i kommunen, sier Trond Garborg.

Trond Garborg 

Ansvarlig for prosjektet i Midt-Telemark 

Måten det gjøres på er å øke kompetansen hos de voksne, knyttet til områdene barnesyn, trygghet, følelsesregulering og traumeforståelse. Trygge voksne vil kunne se på seg selv og egen praksis, slik at de kan undre seg mer og utvide perspektivene på hva barn står i. I tillegg er det utviklet en lavterskel hjelpetjeneste der foreldre kan ta kontakt for veiledning og refleksjon rundt foreldrerollen de står i.

Etterspurt kompetanse

Telemarkforsking evaluerer tiltakene i «Sammen Mot». Evalueringen viser at kompetansen som utvikles i tiltakene oppleves relevant.

– De fagpersonene, frivillige og andre som har deltatt i opplæringen får kompetanse både i seksualitet, vold og overgrep og i å styrke relasjoner, skape trygghet og å støtte barns sosiale utvikling generelt. Dette er kompetanse som lærere, barnehagelærere, helsesykepleiere, frivillige og foreldre etterspør fordi det gjør de i stand til å møte krevende mellom-menneskelige situasjoner, barn med atferdsvansker, mobbing og skolemiljøutfordringer – og være en trygg voksen selv, sier Monica Bjerklund, seniorforsker ved Telemarksforsking. 

Monica Bjerklund

Seniorforsker ved Telemarksforskning 

LES MER

Larvik Kommune: – Jeg er meg!

Sammen Mot i Midt-Telemark

Sammen Mot i Færder kommune

Sammen Mot har en egen parallelseksjon på FORkonferansen til Folkehelsekonferansen i Tønsberg. Les mer og meld deg på her!

Next article