Skip to main content
Home » Folkehelsen » Livet&Sånn: Gratis læringsmateriell for barn, foreldre og ansatte i skole og barnehage
Sponset

Et stort behov for kunnskap om psykisk helse og livsmestring blant barn og unge, førte til at fagpersoner slet med å ta unna etterspørselen etter kursing og temakvelder. Da kom ansatte i Ålesund kommune opp med en ide om å lage gratis undervisningsmateriell på nett, som alle kunne bruke.

– Hvis vi ser på statistikken, ser vi at unges psykiske helse har forverret seg de siste ti årene. Det er ingen tvil om at barn og unge strever mer på psykisk helsefeltet enn generasjoner før dem, sier prosjektleder Anne Hilde Lystad.

Anne Hilde Lystad 

Prosjektleder for Livet&Sånn 

Livet&Sånn er utviklet av Ålesund kommune med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Prosjektet er en del av «Program for folkehelsearbeid i kommunene» som ble initiert av KS og gjennomføres i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Folkehelseprogrammet gjorde det mulig for oss å lage et nytt tiltak som mange kunne ta i bruk, basert på de erfaringene vi hadde gjort i kommunen, sier Lystad.

Helse og livsmestring

Lystad har lagt merke til at det er et kjempestort behov for kunnskap om psykisk helse og livsmestring blant barn og unge.

– Ikke nødvendigvis om psykiske lidelser, men om slitsomme tanker og følelser i hverdagen. Hva betyr disse følelsene? Hva prøver kroppen min å fortelle meg? Hva kan jeg gjøre når jeg har det vondt? Hvordan kan jeg hjelpe venner som strever? Hva er lurt å gjøre for å ha det bra?

Voksne har også behov for kunnskap. Hvordan kan vi forstå grunnen til at barn gjør som de gjør? Hva trenger barnet fra oss voksne nå? Hva kan vi konkret gjøre for å hjelpe oss selv og barnet til å komme i den sonen der vi tenker rasjonelt og har mer kontroll på det vi føler, tenker og sier?

– Livet&Sånn er innom mange forskjellige tema, som hvordan hjelpe barna til å like seg selv, grensesetting, sinnekontroll, nettaktivitet og rus, sier Lystad.

FAKTA

Livet&Sånn er et gratis opplæringsmateriell for folkehelse og livsmeistring, utarbeida av Ålesund kommune med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les mer på livetogsann.no

Sparer både tid og penger

Tidligere reiste både Lystad og andre fagfolk i kommunen rundt og holdt foredrag både på personalkurs, foreldremøter og med elevene. Men etterspørselen var så stor, at de ikke klarte å følge opp alle. Ikke alle kommuner har økonomi til å kjøre kurs eller temakvelder med fagpersoner til stede heller.

– Da kom ideen om å lage materiell slik at barnehagene og skolene kunne gjennomføre opplegg med elevene, eller arrangere temakvelder for ansatte og foreldre uten at en ekstern fagperson var til stede, sier Lystad.

På nettsiden til Livet&Sånn ligger det små opplæringsfilmer med faglig innhold man kan se sammen. Så gjør man en aktivitet sammen og drar temaet inn i egen hverdag.
 Livet&Sånn har laget mye materiell for å lære barn, unge og voksne om de ulike følelsene våre. Illustrasjon: Line Katrin Moe

Vinn-vinn

Det er kanskje ikke helt vanlig, men ifølge Lystad er det bare vinn-vinn å dele alt de lager åpent.

– Programmet har spredt seg voldsomt rundt omkring, og tas i bruk av kommuner over hele landet. På den måten gjør vi erfaringer sammen, og vi får mange tips og tilbakemeldinger som gjør at vi kan lage enda bedre materiell, sier Lystad.

– Dette er kjempegøy og helt etter vårt ønske. Vi har jo allerede fått penger til å lage dette, og har ingenting å tape på at flere tar det i bruk, sier hun videre.

Tiltakspakke mot mobbing

Livet&Sånn består av elleve tema etter hver måned gjennom året. Det finnes en modul for barnehage og en for hvert klassetrinn opp til og med tiende trinn. Det ligger også mye annet nyttig på nettsiden, som sosial ferdighetstrening, følelseskurs og mindfulnessøvelser.

Det finnes også en tiltakspakke mot mobbing med materiell for å jobbe på ulike nivå, med klasser eller individuelt, både med de som mobber og de som blir mobbet. Her ligger også samtaleverktøy man kan bruke for å redusere skadevirkninger etter mobbing.

– Jeg anbefaler folk å gå på oppdagelsesferd på nettsiden. Det er veldig mye nyttig der, sier Lystad.

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Er en satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet, samt rusforebygging gjennom felles tiltak og kompetanseheving. Initiert av KS i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Av Marte Frimand

Next article