Skip to main content
Home » Helseinnovasjon » Enorm økning i behov for helsetjenester: – Trenger teknologi for å få det til
Sponset

I Rana har de oppsiktsvekkende gode erfaringer med å bruke medisinerinsroboter i helsetjenesten. Teknologien sparer hele 16 årsverk og frigjør dermed sårt tiltrengt omsorgskapasitet.

– Vi, som veldig mange andre kommuner, sliter med å rekruttere nok helsepersonell, sier Lena Midtun Handberg, seksjonsleder for hjemmebaserte tjenester i Rana kommune.

Lena Midtun Handberg

Seksjonsleder, Rana kommune

Rana kommune er Norges fjerde største i utstrekning. Det betyr store avstander og mye tid i bil for hjemmetjenesten. Samtidig opplever de en enorm økning i behovet for tjenester.

 – Medisineringsrobotoene fra Evondos gjør at vi har kunnet takle denne økningen uten å ansette veldig mange flere, fortsetter hun.

Rana kommune startet et prøveprosjekt med medisineringsroboter i 2018 . Nå har de hele 115 slike roboter i drift. Det er helt i landstoppen når en ser antallet i forhold til innbyggertallet i kommunen.

Medisineringsrobotene fra Evondos leverer automatisk ut riktige medisiner til riktig tid der pasienten bor. Det bidrar til å spare anslagsvis 16 årsverk i helsetjenesten i Rana og letter betydelig på en krevende bemanningssituasjon.

– Nå benytter vi Evondos til eldre med kognitiv svikt, psykiatriske pasienter, pasienter som bor på institusjon og yngre pasienter som bor hjemme.

Rana kommune legger alltid til grunn forsvarlighet, kvalitet og pasientsikkerhet når de tildeler Evondos til nye brukere. Samtidig mener Handberg at de må være ærlige på at teknologien er med på å løse en svært krevende bemanningssituasjon.

– Når en pleier skal levere morgenmedisin til 25 pasienter kl. 9 blir det stress. Stressa ansatte gjør lettere feil, og de blir i større grad sykmeldt. Med Evondos opplever vi langt mindre stress og avvik, sier hun. 

Bare å prøve

– I startfasen kan det være vanskelig å finne pasienter som man tenker passer til en slik tjeneste. Det er for lett å fokusere på utfordringene. Vår erfaring er at det er bare å prøve. Da ser man også fordelene, sier Lena.

I Rana er sykepleier Maria Aulie Johansen en av de som har gått i bresjen for å prøve Evondos på nye pasienter.

En av pasientene med best utbytte av Evondos er lettere utviklingshemmet. Han ble urolig hver gang han fikk besøk av pleiere på morgenen.

Både pleierne og Lena ble overrasket over endringen da han fikk Evondos:

– Etter tre dager var pasienten en helt annen. Pleierne rapporterte at «dette var det beste som kunne ha skjedd», sier hun.

Når hun analyserer hvorfor, trekker hun frem:

– Pasienten fant en helt annen ro når han kunne stelle seg selv om morgenen og ta medisinene når det passet ham.

Bare det å ha en kommunal bil parkert utenfor kan virke skamfullt for enkelte brukere, spesielt de yngre, sier Lene Midtun Handberg. 

GODE ERFARINGER: Hanne Radum, Maria Aulie Johansen og Lena Midtun Handberg har gode erfaringer med Evondos i hjemmetjenesten. Foto: Evondos

Unge og eldre pasienter

Yngre pasienter som bor hjemme opplever også en ekstra fordel med å bruke medisineringsrobot fra Evondos:

– Vi har for eksempel pasienter med barn i skolealder. Da kan det være invaderende å få hjemmetjenesten på besøk, ja rett og slett skamfullt. Hos en pasient kunne ikke ungene ha besøk hjemme – pleierne kunne jo komme, forteller Lena Midtun Handberg.

Blant eldre brukere, gjerne med koginitiv svikt, har flere pårørende vært skeptiske til å innføre medisineringsroboter. En vanlig innvending er at det da ikke er noen som ser til og snakker med pasienten.

– Pårørende blir fornøyde når de ser fordelene Evondos gir. Pasientene slipper pleiere som bare leverer medisiner og snur i døra. Nå kan vi ta oss mer tid når vi først er der, sier Hanne Ranum, som er sykepleier i hjemmetjenesten.

Hun trekker frem at pasientene får en bedre hverdag når den blir mer forutsigbar og at medisiner til faste tider er en viktig del av dette. Medisineringsrobotene har også en reisemodus, som lett administreres fra kontoret.

– Vi kan også kommunisere direkte med pasienten gjennom medisineringsroboten og blir varslet dersom en pasient ikke tar medisinen til riktig tid. Slike varsler har faktisk resultert i 113-situasjoner, sier Ranum.

Rana kommune har prøvd ut flere systemer for automatisk utdeling av medisiner.

– Vi vender alltid tilbake til Evondos. Systemet er så lett å bruke siden det er tilrettelagt for pasienter og helsepersonell. Vi som helsepersonell har kontrollen uten å være avhengig av teknikere, sier Maria Aulie Johansen.

– I Rana kommune har vi ingen øvre grense på antall medisineringsroboter. Målet er å tilby Evondos til alle brukerne som kan nyttiggjøre seg av disse, avslutter Lena Midtun Handberg.

Støtter din selvstendighet

Evondos medisineringstjeneste sørger for trygg medikamentell behandling og muliggjør et mer selvstendig liv

Next article