Skip to main content
Home » Innovasjon og forskning » Tar fiskerinæringen et skritt videre
Sponset

Norske fiskebåtredere har alltid vært på utkikk etter bedre fiskebåter, som gjør fisket mer effektivt og bruker mindre drivstoff. Naval Consult var med å reformere bransjen fra rundt tusenårsskiftet, nå hjelper de næringen videre.

– Vi har arbeidet med den mer avanserte delen av kystfiskeflåten helt siden fiskerne sluttet å bruke skøyter og sjark som redskap, sier Erlend Hagen som er daglig leder i Naval Consult.

Selskapet ble etablert i 1983 og har blant annet designet hurtigbåter. I løpet av de siste 20 årene har de i hovedsak arbeidet med design av fiskefartøy, og vært med å definere utviklingen av moderne fiskefartøyer i den norske kystflåten.

En ny liga med fartøyer

Dagens fiskefartøyer er noe helt annet enn de var før. I dag har gjerne de moderne fartøyene prosesseringsmuligheter ombord, noe som betyr fabrikkanlegg, fryserier og kjølte lastetanker.

– Denne utviklingen, som vi har vært en viktig del av, har bidratt til å løfte den norske fiskeflåten og satt dem mye bedre i stand til å fiske under tøffere forhold langt til havs. Fangstteknikkene har blitt mer avanserte, lasthåndteringen har blitt forbedret og sikkerheten har økt. Dette har bidratt til at båtene er mye mer effektive og til at rederne som eier båtene har tjent mer penger, fortsetter Hagen.

Erlend Hagen er daglig leder i Naval Consult.

Omsetter ideer til virkelighet

Inngående kunnskap om fartøydesign, fangstmetoder og fangsthåndtering gjør Naval Consult i stand til å utforme effektive fartøy til en næring som stiller stadig tøffere krav.

– Vår viktigste rolle er å omsette rederens ideer til gjennomtenkte og praktiske fartøy.

Mange av dem har svært ambisiøse ideer, men for å sette ideene ut i livet er de helt avhengige av å finne fagmiljøer som har den riktige kompetansen. Miljøer som virkelig forstår hva fiske er, og hva som skal til for å skape de beste løsningene på en best mulig måte, forklarer han.

Mye av fokuset under utviklingen av nye fartøy ligger på å finne løsninger, og å benytte teknologi som gir reelle innsparinger for eksempel på drivstoff. Fartøyene må også konstrueres slik at fiskeriet kan utføres raskt og effektivt, og samtidig så upåvirket av vær og vind som mulig.

Et fiske i forandring

Klimaforholdene gjør at vanntemperaturen stiger, og med en varmere vanntemperatur vil torsken og annen hvit fisk gyte lenger nord enn tidligere. Dette skaper nye behov blant fiskerne. I dag trenger de fartøy som kan gå nærmere iskanten for å sikre fangst. En trend er at fartøyene stadig blir større, og at de har mange flere avanserte løsninger ombord. Vi snakker om å utvikle en helt ny type fartøy som overgår det som finnes i dag. En type fartøy som setter rederne i stand til å drive fiskeri i områder der de ikke kunne fiske tidligere.

– De nye fartøyene vi holder på å utvikle nå kan fiske under svært tøffe forhold, gjerne på dypt vann i områder med mye is. Samtidig må de også kunne opereres med et lavest mulig drivstofforbruk og på en måte som er skånsom for miljøet. Vi er ute etter å finne løsninger som virker i praksis, og ikke løsninger som bare ser fine ut på papiret, understreker Hagen.

De mest ambisiøse rederne

I dag er Naval Consult i ferd med å designe to nye fartøy. Begge er på drøyt 50 meter og det ene har isklasse. Fartøyet skal kunne fiske med snurpenot, snurrevad og trål. Når fisken har kommet ombord skal disse fartøyene også ha mulighet til å føre fangsten som frossen fisk, i transportkar på is eller levende i tanker på samme måte som i brønnbåter. Dette fartøyet setter rederen i stand til å fiske effektivt i værharde områder og prosessere fisken på den måten som gir best pris for fangsten.

– Vi samarbeider med de mest fremoverlente og de mest ambisiøse rederne i hele bransjen. Redere som hele tiden ønsker at vi utvikler nye og bedre fartøy. Disse rederne velger oss, fordi vi kan tilby dem den spisskompetansen de trenger. Vi er et ganske lite, men veldig kompetent fagmiljø, og vi har også behov for nye medarbeidere som vil være med på å utvikle morgendagens løsninger sammen med oss, sier Hagen til slutt.

Next article